Gå till sidans innehåll

Livet utanför hemmet under barnets eller den ungas cancerbehandling

På grund av infektionsrisken ska besök och vistelser utanför hemmet begränsas och undvikas om barnet får en särskilt intensiv cytostatikabehandling.

Att använda kollektivtrafiken är helt förbjudet, det är endast tillåtet att använda taxi eller egen bil. De som kommer längre ifrån ges ibland undantagstillstånd att resa med flyg eller tåg. Att köra med moped eller en lättviktsmotorcykel ska diskuteras med den behandlande läkaren.

Offentliga platser, såsom köpcentrum, biografer, restauranger osv. är inte tillåtna, men små utomhusevenemang, friluftsliv, terrasser är tillåtna. Ett barn som insjuknat i cancer kan inte under de inledande behandlingarna gå i egen skola, vara på daghemmet eller i dagvård.

Syftet med denna isolering är att minimera risker och undvika att bli sjuk i olika smittsamma sjukdomar som kan fördröja den planerade behandlingen.

En cancersjuk person måste leva sitt liv med många begränsningar men trots det är det bra att försöka leva ett så normalt och balanserat liv som möjligt. Även om barnet eller den unga har cancer har hen fortfarande samma behov och vilja att göra saker som andra jämnåriga.

Man kan träffa kompisar; helst en åt gången, inomhus eller utomhus, men kompisen måste alltid vara frisk. Andra besök bör övervägas i samråd med läkaren, baserat på blodvärdena.

Uppdaterad 26.10.2022