Gå till sidans innehåll

Symtom på låg glukosnivå

Insulinbehandlingen medför alltid en risk för låg glukosnivå, dvs. hypoglykemi. Det är viktigt att känna igen symtom på låg glukosnivå.

En låg glukosnivå kan till exempel bero på en för stor mängd insulin, en försenad måltid eller en exceptionellt tung motionsprestation. Situationer som leder till låg glukosnivå kommer ofta överraskande.

Om glukosnivån hos en diabetiker är 3.0–3.8 mmol/l, talar man om lindrig hypoglykemi. Det är fråga om betydande hypoglykemi när glukosnivån är under 3.0 mmol/l.

Symtomen på låg glukosnivå är individuella. Kroppen strävar på många olika sätt efter att förhindra att glukosnivån sjunker för mycket. Kroppen börjar utsöndra hormoner som påverkar insulinet, såsom adrenalin och kortisol, som orsakar en del av varningssymtomen för låg glukosnivå. Rädslan för en för låg glukosnivå är ofta onödigt stor.

Symtom på låg glukosnivå kan vara

  • hunger

  • trötthet

  • svettningar

  • blekhet

  • humörsvängningar

  • rastlöshet och ångest

  • huvudvärk

  • synrubbningar

  • yrsel.

Betydande hypoglykemi

Blodsockret sjunker sällan så lågt att barnet eller den unga förlorar medvetandet. Om detta sker ska barnet eller den unga placeras i sidoläge på ett jämnt underlag, till exempel på golvet eller sängen. Man får aldrig ge den medvetslösa mat eller dryck på grund av risken för kvävning. Snabb första hjälpen är att sätta honung eller sirap på slemhinnorna i munnen efter att personen placerats i sidoläge, även om det finns motstridiga forskningsdata om honungens effekt.

Om blodsockret inte stiger med dessa åtgärder är det skäl att ge glukagonläkemedel antingen som injektion i muskeln eller i pulverform via näsan. På grund av glukagon börjar levern producera socker i blodomloppet och inom cirka tio minuter bör man återfå medvetandet om läkemedelsdosen. Effekten av glukagon är kortvarig, så när medvetandet har återhämtat sig är det bra att äta något kolhydrathaltigt.

Uppdaterad 16.3.2023