Siirry sivun sisältöön

Keskosuuden määritelmä

Suomessa noin 5–6 prosenttia lapsista syntyy keskosena eli ennen raskausviikkoa 37. Noin 1 prosentti lapsista syntyy pikkukeskosina eli ennen raskausviikkoa 32.

Keskosella tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt ennen raskausviikkoa 37. Aiemmin keskosella tarkoitettiin lasta, jonka syntymäpaino on alle 2500 grammaa. Kuitenkin osa alle 2500 gramman painoisista lapsista syntyy täysiaikaisina eli 37. raskausviikolla tai myöhemmin, mutta ovat pienikokoisia raskausviikkoihin nähden.

Jos lapsi syntyy ennen 22. raskausviikon täyttymistä, käytetään termiä keskenmeno, jos lapsi syntyy 22. raskausviikolla tai sen jälkeen, käytetään termiä ennenaikainen synnytys.

Keskoslapsi voi olla syntyessään raskauden kestoon nähden normaalikokoinen (AGA, appropriate for gestational age), pienikokoinen (SGA, small for gestational age) tai joskus harvoin jopa suurikokoinen (LGA, large for gestational age).

Mitä pienempi ja sairaampi lapsi on syntyessään, sitä todennäköisempää on, että lapsen kasvu on hidasta ensimmäisten viikkojen aikana. Niinpä raskauden kestoon nähden normaalikokoiselle lapselle (AGA) saattaa kehittyä syntymän jälkeinen kasvuhäiriö. Tällöin puhutaan kohdun ulkoisesta kasvuhäiriöstä. Ravitsemukseen kiinnitetään nykyisin erityistä huomiota jo tehohoidon aikana, ja kohdun ulkoisen kasvuhäiriön esiintyvyys on viime vuosina selvästi vähentynyt.

Keskoset voidaan jakaa syntymäviikkojen mukaan alaluokkiin

  • Hieman ennenaikainen on syntynyt raskausviikolla 34+0–36+6

  • Kohtalaisen ennenaikainen on syntynyt raskausviikolla 28+0–33+6

  • Erittäin ennenaikainen on syntynyt ennen raskausviikkoa 28+0

Keskosista voidaan myös käyttää seuraavaa luokittelua

  • Keskonen: syntynyt ennen raskausviikkoa 37+0

  • Pikkukeskonen: syntynyt ≤32+0 raskausviikolla tai syntymäpaino alle 1500 grammaa

  • Erittäin pienipainoinen keskonen eli pienen pieni keskonen: syntymäpaino alle 1000 grammaa

Korjattu ikä ja kalenteri-ikä

Kun puhutaan keskosen iästä, käytetään termejä kalenteri-ikä ja korjattu ikä. Kalenteri-iällä tarkoitetaan keskosen syntymäpäivän mukaista ikää. Korjattu ikä tarkoittaa ikää, joka on laskettu vauvan lasketun ajan mukaan.

Vauvan kehitystä ja kasvua seurataan 1–2 vuoden ajan korjatun iän mukaisesti.

Esimerkiksi, jos vauva on syntynyt kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa, on vauva kuuden kuukauden kuluttua kalenteri-iältään kuusi kuukautta ja korjatulta iältään neljä kuukautta. 1-vuotisneuvolakäynti tulisi näin ollen tapahtua, kun lapsi on kalenteri-iältään vuoden ja kaksi kuukautta.

Päivitetty 15.2.2023