Lapsiperheen elintapamuutos ja voimavarat

​Perheen elämässä voi olla monenlaisia kuormittavia asioita, joiden vuoksi vanhemmilla ei ole aina voimavaroja elintapojen miettimiseen ja muuttamiseen.

​Voimavaroja ja mieltä sekä kehoa kuormittavia asioita voivat olla esimerkiksi fyysiset sairaudet, mielenterveysongelmat, taloudelliset huolet ja perheenjäsenten väliset ristiriidat voivat aiheuttaa voimakastakin huolta ja stressiä arjessa.

Lapsilla voi puolestaan olla haasteita koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai harrastuksissa. Jos sukulaiset asuvat kaukana, perhe voi kokea jäävänsä ongelmiensa kanssa yksin. Tällaisissa tilanteissa olisi tärkeää hakea tukea ja apua esimerkiksi perheneuvolasta, mielenterveyspalveluista, sosiaalitoimesta tai järjestöiltä, jotka tukevat lapsiperheitä (esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitto, Pelastakaa lapset ry., Väestöliitto).

Mikäli voimavarat ovat vähissä, on hyvä miettiä, mihin asioihin juuri tässä hetkessä kannattaa keskittyä, ja millaisiin muutoksiin tällä hetkellä voimavarat riittävät. Jo pienet tavoitteet ja muutokset riittävät ja toisinaan voi olla parempi siirtää muutosten aloittamista myöhempään parempaan ajankohtaan.

Tukea ja apua on saatavilla esimerkiksi monien järjestöjen kautta. Tuen tarve on hyvä ottaa puheeksi myös neuvolakäynneillä.

 

Kyllä

Päivitetty  10.2.2023