Siirry sivun sisältöön

Lapsen sairauteen liittyvät kuntoutuspalvelut

Kuntoutus auttaa kuntoutujaa selviytymään omassa arjessa ja elinympäristössä. Kuntoutus voi olla palveluita tai ammattilaisen antamaa ohjausta.

Kuntoutumisessa ja kuntoutuksessa korostuvat vuorovaikutus ja yhteistyö eri ammattiryhmien edustajan tai edustajien ja kuntoutujan ja hänen perheensä välillä.

Kuntoutuksen ohjaus on yksi kuntoutumista edistävä ja tukeva toiminta erikoissairaanhoidossa. Perheellä on tarvitessaan mahdollisuus käyttää kuntoutusohjaajaa kuntoutuksen ja kuntoutumisen asioinnissa. Yleisesti ottaen kuntoutusohjaus on kotiin, päiväkotiin, kouluun ja ammatillisiin oppilaitoksiin vietävä palvelu, joka sisältää ohjaamista ja neuvomista, kuntoutuksen suunnittelua sekä apuvälineiden valinnassa avustamista.

Kuntoutusohjaajan työn sisältö määräytyy lapsen tai nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kuntoutujan yksilölliset tarpeet edellyttävät kokonaistilanteen seurantaa ja ovat perusta kuntoutuksen suunnitteluun.

Asiakkuuden muodostuminen voi tapahtua vanhemman tai muun läheisen, sosiaali -tai terveydenhuollon edustajan tai muun viranomaisen kautta.

Kuntoutumista tuetaan esimerkiksi puhe-, toiminta-, tai fysioterapialla tai neuropsykologisella kuntoutuksella, sekä ammattilaisen antamalla ohjauksella. Tarvittaessa perheen käytössä on myös kuntoutusohjaajan palvelut. Hän tapaa uudet perheet, kartoittaa perheen kokonaistilanteen hoidon alussa ja järjestää tarvittavan ohjauksen. Kuntoutusohjaaja tekee muun muassa koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä hoidon alkuvaiheessa ja usein lapsen palatessa takaisin omaan kouluun sekä aina tarvittaessa. Hän suunnittelee, järjestää ja vetää sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja lapsille ja heidän perheilleen.

Kuntoutuskursseja järjestävät terveydenhuolto, Kela ja potilasjärjestöt. Kuntoutuskursseilla perheet saavat oman kuntoutumisen tueksi asiantuntijatietoa ja mahdollisuuden jakaa kokemuksia samanlaisessa tilanteessa olevien ihmisten kanssa.

Päivitetty 1.2.2023