Siirry sivun sisältöön

Sairaalakoulu

Kun lapsi tai nuori tarvitsee sairauteensa pitkäaikaista sairaalahoitoa, ei koulunkäynti onnistu enää omassa koulussa samaan tapaan kuin aikaisemmin. Opiskelua voidaan jatkaa osastojakson aikana sairaalakoulussa.

Sairaalassa tapahtuvalla opetuksella varmistetaan koulunkäynnin jatkuvuus ja peruskoulun oppimäärien suorittaminen myös silloin, kun lapsi tai nuori on sairastunut pitkäaikaista hoitoa vaativaan sairauteen.

Opetuksessa huomioidaan aina oppilaan terveydentila sekä hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet. Sopivat opetusajankohdat suunnitellaan yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Sairaalassa tapahtuva opetus myös tukee oppilaan sujuvaa paluuta omaa kouluunsa.

Sairaalakoulun opettaja on kouluasioissa yhteydessä huoltajien luvalla oppilaan omaan kouluun, minkä jälkeen sairaalassa tapahtuva opetus suunnitellaan yhdessä sairaalakoulun ja oppilaan oman koulun opettajan kanssa.

Sairaalakoulu tekee yhteistyötä myös sairaalan erityistyöntekijöiden, kuten kuntoutusohjaajien, neuropsykologien ja fysioterapeuttien kanssa.

Opetusta annetaan mahdollisuuksien mukaan kaikissa perusopetuksen oppiaineissa. Oman koulun opettaja voi lisäksi lähettää sovitusti tehtäviä ja kokeita oppilaan suoritettavaksi. Oppilas säilyy oman koulunsa oppilaana sairaalaopetusjakson aikana.

Opetus järjestetään oppilaan omassa potilashuoneessa tai muussa sovitussa tilassa. Sairaalassa tapahtuvassa opetuksessa hyödynnetään myös etäyhteysmahdollisuuksia, jolloin oppilaan on mahdollista osallistua oman luokkansa oppitunnille tai käydä keskustelua oman koulun opettajien ja luokkakavereiden kanssa. Etäyhteyden käytöstä keskustellaan aina ensin lapsen ja perheen kanssa.

Opiskelussa hyödynnetään oppilaan omia koulukirjoja tai muuta materiaalia, jotka otetaan mukaan sairaalajaksolle. Kirjojen puuttuminen ei kuitenkaan ole este opetukselle. Oppilaan oma koulu arvioi oppilaan suoritukset sairaalakoulun opettajan kanssa oman koulun opetussuunnitelman pohjalta.

Sairaalakoulun opettajat ovat tarvittaessa käytettävissä myös neuvotteluissa, joissa käsitellään oppilaan koulunkäyntiin liittyviä asioita ja järjestelyitä.

Koulun kotona järjestämä opetus

Kun oppilaan vointi estää häntä osallistumasta oman koulunsa oppitunneille sairaalahoitojen välillä, huoltajat voivat anoa omasta kunnastaan oppilaalle kotona tapahtuvaa opetusta.

Hoitava lääkäri vahvistaa kotona annettavan opetuksen tarpeen. Opetuksen järjestelyistä sovitaan koulun ja oppilaan huoltajien kanssa. Myös kotona oppilas voi osallistua luokan ja koulun yhteiseen opetukseen etäyhteyden avulla.

Esiopetus

Oikeus esiopetukseen on kuusivuotiailla lapsilla. Myös ne lapset, jotka viettävät sairaalassa pitkiä aikoja, ansaitsevat tasa-arvoisen mahdollisuuden kehittyä, iloita uuden oppimisesta ja nauttia lapsuudesta. Tärkeintä esiopetuksessa on oppiminen leikin avulla ja elämyksellisyys.

Esiopetusta annetaan ryhmä- tai yksilöopetuksena. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon lapsen kunto, kehitystaso, käytössä oleva aika, tilat ja resurssit.

Suunnitelman tulee olla joustava, sillä lasten päivärytmi sairaalassa on rikkonainen. Myös heidän osastolla viettämänsä aika vaihtelee. Hoitotoimenpiteet saattavat keskeyttää työskentelyn, eikä lapsen kunto aina salli opetuksen toteuttamista suunnitelman mukaisesti.

Käytännössä esiopetuksen yksityiskohdista neuvotellaan lapsen vanhempien, sairaalan moniammatillisen työryhmän ja tarvittaessa myös lapsen kotikunnan esiopetus- ja päivähoitoyksiköiden kanssa.

Päivitetty 31.1.2023