Siirry sivun sisältöön

Terveyskylän tuottajat ja yhteistyökumppanit

Terveyskylä on sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden tuottama julkinen verkkopalvelu. Se on tiukasti kytköksissä yliopistolliseen tutkimukseen, mikä takaa hoidon ja tiedon luotettavuuden. Palveluiden rakentamisessa tehdään yhteistyötä hyvinvointialueiden, kansallisia sosiaali- ja terveyspalveluita kehittävien hankkeiden, palvelun käyttäjien, potilasjärjestöjen sekä korkeakoulujen kanssa.

Terveyskylän tuottajat

Terveyskylän palveluita kehitetään yhteistyössä Suomen yliopistosairaaloiden kanssa (HUS, KYS, OYS, TAYS ja TYKS). HUS toimii Terveyskylän palveluiden ICT-palveluiden tuottajana.


Organisaatiot, jotka hyödyntävät Terveyskylää palveluketjujensa osana

Terveyskylän yhteistyökumppanit

Terveyskylän palveluita kehitetään yhteistyössä kansallisia e-terveyspalveluita kehittävien asiantuntijatahojen ja potilasjärjestöjen kanssa. Terveyskylän palveluiden vaikuttavuuden tutkimusta tehdään yhdessä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja oppilaitosten kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat alan yritykset ja sovellustoimittajat.