Siirry sivun sisältöön

Lapsen ja nuoren mielenterveys

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin on tärkeää puuttua varhain. Mielenterveysongelmista voi kertoa esimerkiksi muuttunut käytös, sulkeutuneisuus tai käyttäytymishäiriöt.

Lasten mielenterveysongelmat ilmenevät monella tavalla, mm. käyttäytymishäiriöinä, keskittymisvaikeuksina, ylivilkkautena, ahdistuneisuutena, masentuneisuutena, pelkotiloina ja vaikeimmillaan psykoottisina oireina.

Nuorisopsykiatriaan ohjaudutaan taas yleisimmin silloin, kun potilaan nuoruusiän psyykkinen kehitys on häiriintynyt tai pysähtynyt. Nuori voi olla masentunut, käyttäytyä itsetuhoisesti ja/tai väkivaltaisesti, kärsiä käytöshäiriöistä ja psykoottisista häiriöistä.

Päivystyksellisiä lasten- ja nuorisopsykiatrisia ongelmia ovat vakava itseen tai toisiin kohdistuva tuhoava käyttäytyminen tai äkillisesti alkavat harhat.

Jos epäilet lapsen tai nuoren oireilun takana olevan kaltoinkohtelua tai seksuaalista hyväksikäyttöä, lue toimintaohjeita HUSin sivuilta. Löydät linkin alta.

Päivitetty 20.1.2023