Lasten painonhallinta

Elinympäristömme muutos yhdessä ylipainolle altistavien geenien kanssa on tehnyt terveellisestä syömisestä ja riittävästä liikunnasta haastavaa, vaikka hyvin tiedämme niiden tärkeyden.

Näille sivuille on koottu elintapoihin liittyvää tietoutta ja vinkkejä ylipainoisten lasten vanhemmille. Hyvät elintavat tuovat vireyttä ja hyvinvointia, ehkäisevät sairauksia ja auttavat painonhallinnassa.

Valitkaa mitä haluatte lukea ja pysähtykää niiden asioiden äärelle, jotka tuntuvat tärkeiltä oman perheenne kohdalla. Jokainen lapsi on yksilö, samoin teillä toimivat tavat voivat olla erilaiset kuin jossakin muussa perheessä. Tarvittaessa pyytäkää lisää yksilöllisiä ohjeita omasta terveydenhuollostanne.

Pohdi ja testaa

Päivärytmiin, ravitsemukseen ja liikkumiseen liittyvillä testeillä voitte pohtia perheenne tapoja ja tottumuksia.

Hyvä itsetunto lisää hyvinvointia

Elintapojen muutosten tavoitteena on koko perheen hyvinvointi. Onnistumisen tunteet ja hyvä itsetunto auttavat muutosten toteuttamisessa.

Tuntuuko muutos vaikealta?

Perheen elintavoista vastaavat aina vanhemmat, mutta muutoksia tehdään yhdessä.

Hyvän syömisen taitoja voi opetella

Hyvän syömisen taitoja ovat säännöllisen, monipuolisen, kohtuullisen ja sallivan syömisen taito. Lisäksi on taito osata tehdä hyviä valintoja.

Liikunta ja nukkuminen

Liikkumisen iloa ja riittävästi lepoa!

Pikavinkit arjen haasteisiin

Mikä neuvoksi, kun kaikki ei menekään käsikirjoituksen mukaan?

Usein kysytyt kysymykset

Ketä uskoa terveyteen ja syömiseen liittyvissä kysymyksissä? Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Lasten ylipaino

Lasten ylipainoon liittyy monenlaista harmia, mutta sitä selittää harvoin mikään sairaus.

Terveellisten elintapojen materiaalipankki

Lasten painonhallintaan liittyvät materiaalit kootusti.