Lasten ja nuorten ortopedia

​​​​

Lasten ja nuorten ortopedia tutkii ja hoitaa kasvuikäisten tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja vam​moja sek​ä niiden jälkitiloja.

pic Mitä on lasten ja nuorten ortopedia?

Lasten- ja nuorten ortopedit tutkivat ja hoitavat tuki- ja liikuntaelimistön kasvuun ja kehitykseen liittyviä häiriöitä, tapaturmia, tulehduksia ja rasitusvammoja.

pic Niska ja hartia

Yleisimpiä lapsilla tavattavia häiriöitä ovat kierokaula-tilanne sekä olkapunoksen syntymävaurio.

pic Selkäranka

Alle kouluikäisillä lapsilla on harvoin selän alueella vaivoja. Yleisin ohimenevän selkäkivun aiheuttaja on lihasperäiset kiputilat.

pic Yläraaja

Lasten yläraajamurtumat ovat varsin yleisiä. Yläraajojen alueella lapsilla ja nuorilla esiintyy myös toistuvan rasituksen aiheuttamia vaivoja ja oireita. Synnynnäiset epämuodostumat yläraajoissa ovat harvinaisia ja niiden hoito vaatii huolellista suunnittelua.

pic Käsi

Käden alueen vammojen ja synnynnäisten poikkeavuuksien hoito tähtää käden toiminnallisuuden säilyttämiseen tai parantamiseen.

pic Alaraaja

Alaraajojen vaivoista yleisimmät ovat lapsilla ja nuorilla murtumat sekä alaraajojen pituusero ja erilaiset asentovirheet.

pic Lonkka ja reisi

Lonkat ja reidet tutkitaan jo vastasyntyneillä mahdollisen lonkkanivelen sijoiltaanmenon havaitsemiseksi. Kasvuikäisillä lonkkakipua voi aiheuttaa Legg-Calvé-Perthesin tauti ja reisiluun pään liukuma.

pic Polvi

Kasvuikäisten polvivaivat ovat tavallisia ja usein itsestään tai levossa ohi meneviä.

pic Jalkaterä

Alaraajojen kehitykseen kuuluu erilaiset asentopoikkeavuudet, jotka paranevat lapsen kasvaessa. Rasitusperäisiin kiputiloihin auttaa lepo.

pic Luuston kasvaimet lapsilla ja nuorilla

Luuston kasvainten hoito ja diagnostiikka vaativat erityisosaamista, jonka vuoksi tutkimukset ja ​hoito on keskitetty yliopistosairaaloihin

​​

Päivitetty  19.11.2019

Ortopedia; lapset; Nuoret