Lasten ja nuorten ortopedia

Lasten ja nuorten ortopedia tutkii ja hoitaa kasvuikäisten tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja vammoja sekä niiden jälkitiloja.

pic Mitä on lasten ja nuorten ortopedia?

Lasten- ja nuorten ortopedit tutkivat ja hoitavat tuki- ja liikuntaelimistön kasvuun ja kehitykseen liittyviä häiriöitä, tapaturmia, tulehduksia ja rasitusvammoja.

pic Niska ja hartia

Yleisimpiä lapsilla tavattavia häiriöitä ovat kierokaula-tilanne sekä olkapunoksen syntymävaurio.

pic Selkäranka

Alle kouluikäisillä lapsilla on harvoin selän alueella vaivoja. Yleisin ohimenevän selkäkivun aiheuttaja on lihasperäiset kiputilat.

pic Yläraaja

Yläraajojen alueella lapsilla ja nuorilla esiintyy toistuvan rasituksen aiheuttamia vaivoja ja oireita. Synnynnäiset epämuodostumat yläraajoissa ovat harvinaisia ja niiden hoito vaatii huolellista suunnittelua.

pic Käsi

Käden alueen vammojen ja synnynnäisten poikkeavuuksien hoito tähtää käden toiminnallisuuden säilyttämiseen tai parantamiseen.

pic Alaraaja

Alaraajojen vaivoja voivat aiheuttaa raajojen pituuserot ja erilaiset asentovirheet.

pic Lonkka ja reisi

Lonkat ja reidet tutkitaan jo vastasyntyneillä mahdollisen lonkkanivelen sijoiltaanmenon havaitsemiseksi. Kasvuikäisillä lonkkakipua voi aiheuttaa Legg-Calvé-Perthesin tauti ja reisiluun pään liukuma.

pic Polvi

Kasvuikäisten polvivaivat ovat tavallisia ja usein itsestään tai levossa ohi meneviä.

pic Jalkaterä

Alaraajojen kehitykseen kuuluu erilaiset asentopoikkeavuudet, jotka paranevat lapsen kasvaessa. Rasitusperäisiin kiputiloihin auttaa lepo.

pic Luuston kasvaimet lapsilla ja nuorilla

Luuston kasvainten hoito ja diagnostiikka vaativat erityisosaamista, jonka vuoksi tutkimukset ja hoito on keskitetty yliopistosairaaloihin

pic Murtumat lapsilla ja nuorilla

Murtumat ovat lapsilla ja nuorilla yleisiä. Ne hoidetaan kasvuikäisillä eri tavoin kuin aikuisilla. Lasten ja nuorten murtumat paranevat lähes aina hyvin.

Ortopedia; lapset; Nuoret