Kehitykselliset poikkeavuudet ja oppimisvaikeudet lapsilla

Kehitykselliset poikkeavuudet voivat näkyä esimerkiksi puheen tai kävelemisen oppimisen viivästymisenä. Koulussa lukemaan oppiminen voi olla hidasta tai matematiikan ymmärtäminen vaikeaa.