Siirry sivun sisältöön

Tietoa sairaalan leikki- ja nuorisotoiminnasta

​Lapsella on oikeus leikkiin myös sairaalassa. Sairaaloiden leikki- ja nuorisotoiminta ja sen työntekijät tukevat leikkiä ja luovaa toimintaa sekä viihtymistä sairaalaympäristössä.

Videolla kerrotaan Vilman ja hänen äitinsä ajatuksia leikistä ja sairaalan leikkitoiminnasta.

Useimmissa yliopisto- ja keskussairaaloissa järjestetään ohjattua leikki- ja nuorisotoimintaa. Leikki, pelaaminen, askartelu ja musiikki tuovat iloa, onnistumisen kokemuksia ja mielihyvää lapselle, nuorelle ja koko perheelle ja sitä kautta edistävät toipumista ja kuntoutumista.

Sairaalan leikkitoiminnassa keskeistä on yhdessäolo, läheisyys ja kosketus. Ne lievittävät lapsen sairaalassa kokemaa jännitystä ja stressiä. Lapsi osallistuu leikkiin oman kuntonsa ja hoidon asettamien rajojen sallimalla tavalla.

Yhteistä leikkiä ja muuta toimintaa voidaan järjestää vuodeosaston leikki- ja päivätiloissa tai potilashuoneessa, lapsen vuoteen ääressä. Joissakin sairaaloissa on erilliset omat tilat leikki- ja askartelutoiminnalle.

Leikki tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä hyvinvointia. Jokaisella lapsella on myös tarve leikkiin ja luovaan toimintaan. Leikki on lapselle väline tunteiden käsittelyyn, ajatusten jäsentämiseen, monenlaisten kokemusten läpikäymiseen, ongelmanratkaisuun ja luovaan ajatteluun.

Sairaala voi olla lapselle jännittävä ja joskus pelottavakin ympäristö erilaisine tuoksuineen, äänineen ja toimintoineen. Sairaalaan tuloa ja sairauteen liittyviä vaikeitakin asioita voidaan kuitenkin valmistella ja käsitellä leikin avulla.

Leikki antaa mahdollisuuden tutustua uusiin asioihin ja totutella jännittäviin tilanteisiin lapselle tutulla ja turvallisella tavalla. Leikin avulla ahdistus, jännitys, kipu, pelko ja ikävä helpottuvat. Leikki auttaa myös tutkimuksiin ja toimenpiteisiin valmistautumisessa ja tukee lapsen luottamusta hoitohenkilökuntaan.

Nuorten kanssa työntekijät voivat esimerkiksi pelata korttia ja muita pelejä tai jutella. Lähtökohtana on nuoren toiveiden ja tarpeiden kuuntelu ja toisaalta myös nuoren yksityisyyden ja yksilöllisyyden kunnioittaminen.

Päivitetty 31.1.2023