Siirry sivun sisältöön

Sopeutumisvalmennukset perheelle lapsen sairastaessa

Sopeutumisvalmennus on osa kuntoutusta. Se tukee sairastunutta lasta ja hänen perhettään.

Sopeutumisvalmennus voi olla yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa, kertaluonteista tai toistuvaa. Tavoitteena on tarjota osallistujille monipuolista tietoa ja tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseen.

Moni osallistuja kokee vertaisverkostojen löytymisen tärkeänä antina, toisille kurssin teoriatieto on antoisinta.

Tietoa kurssitarjonnasta ja tukea itselle sopivimman valmennuksen löytämiseen saa esimerkiksi sairaaloiden sosiaalityötekijöiltä, kuntoutusohjaajilta, Kelasta ja isommista potilasjärjestöistä.

Päivitetty 1.2.2023