​Nuoruuteen liittyy muutoksia ja vaiheita, joihin pitkäaikaissairaus voi tuoda lisää haasteita. Nuortentalosta löydät tietoa hoidon siirtymisestä aikuispuolelle, tukea omahoitoon, vertaistukea ja tietoa sairauden kanssa elävän nuoren elämästä ja nuorille suunnatuista palveluista. Nuoret ovat itse osallistuneet sisällön tuottamiseen.

Lue lisää Nuortentalosta >

​​​​

 Ajankohtaista

 

 

Nuorten transitiotutkimukseen iso apurahahttps://www.terveyskyla.fi/nuortentalo/ajankohtaista/nuorten-transitiotutkimukseen-iso-apurahaNuorten transitiotutkimukseen iso apuraha2.12.2019 13.20.00Pitkäaikaissairaan nuoren hoidon siirtymisestä aikuispuolelle on toistaiseksi vähän tutkittua tietoa. Nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosolalle on myönnetty Suomen Lääketieteen Säätiön 200 000 euron Tutkimusryhmän perustajan apuraha. Tuki mahdollistaa 500 pitkäaikaissairautta sairastavaa nuoren kolmen vuoden seurannan.
Ylipainoiset nuoret voivat huonommin kuin ikätoverinsahttps://www.terveyskyla.fi/nuortentalo/ajankohtaista/ylipainoiset-nuoret-voivat-huonommin-kuin-ikätoverinsaYlipainoiset nuoret voivat huonommin kuin ikätoverinsa3.9.2019 12.15.00Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyn aineistoon perustuvassa tutkimuksessa havaittiin, että ylipainoiset nuoret kokivat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi yleisemmin kuin normaalipainoiset ikätoverinsa. Ylipainon varhainen ehkäisy ja perheen psykososiaalinen tukeminen edesauttavat ongelmien kasaantumista.