Siirry sivun sisältöön

Taloudellinen tuki lapsen sairastaessa

Vanhemmilla on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada tukea lapsen sairastamisesta aiheutuvaan ansionmenetykseen.

Kun lapsi sairastuu, vanhempaa tarvitaan lapsen tueksi sairaalassaolon aikana. Lapsen pitkäaikainen sairaus saattaa heikentää perheen taloutta, kun ylimääräisiä kustannuksia tulee yllättäen maksettaviksi. Samaan aikaan perheen tulot usein vähenevät, jos toinen vanhemmista jää pois töistä. Lainsäädäntömme turvaa jossain määrin perheen toimeentuloa lapsen vakavan sairauden aikana. Sairaalan sosiaalityöntekijältä on mahdollista saada neuvontaa ja yksilöllistä ohjausta tuen hakemisessa.

Tilapäinen hoitovapaa

Jos alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, voi vanhempi jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle enintään neljäksi työpäiväksi. Tilapäinen hoitovapaa perustuu työsopimuslakiin.

Erityishoitoraha

Erityishoitorahan tarkoitus on korvata ansionmenetys, joka johtuu alle 16-vuotiaan lapsen sairaudesta tai vammasta silloin, kun hakija on lapsensa hoitoon osallistumisen vuoksi estynyt tekemästä työtään ja poissaolosta aiheutuu ansionmenetystä.

Sairaala- tai sairaalan poliklinikkahoidossa olevan alle 7-vuotiaan lapsen vanhemmilla on erityishoitoraha-oikeus, jos lääkäri pitää vanhemman osallistumista tarpeellisena. 7–15-vuotiaan lapsen sairaalahoidon ajalta ja kotihoidossa olevan alle 16-vuotiaan lapsen vanhemmalla on oikeus korvaukseen, jos lapsen sairaus on vaikea ja lapsen hoito sairaudesta johtuen vaativaa. Hoitava lääkäri antaa lausunnon sairauden vaikeudesta.

Erityishoitorahaa haetaan hakemuksella Kelasta. Liitteeksi tarvitaan D-todistus lasta hoitavalta lääkäriltä. Takautuva hakuaika on neljä kuukautta.

Lapsen sairaalahoidosta johtuvat matka- ja yöpymiskulut

Matkakorvaus

Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja yhdensuuntaisen ja/tai vuotuisen omavastuun ylittyessä. Potilaan matkat korvataan yleensä sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan halvinta matkustustapaa käyttäen.

Vuotuinen matkakatto

Kaikki terveydenhuoltoon tehdyt matkat kerryttävät vuotuista matkakattoa. Vanhempien matkoista voi hakea Kelan matkakorvausta silloin, kun vanhempien matkakulut liittyvät heidän osallistumiseensa lapsen sairaalahoitoon.

Erityiskulkuneuvo

Erityiskulkuneuvon tarve on erikseen perusteltava. Jos lapsella on terveydenhuollon ammattihenkilön määrittämä oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, on hänellä oltava poliklinikalta todistus oikeudesta taksin käyttöön. Oikeus taksin käyttöön voi perustua myös liikenneolosuhteisiin. Kela-taksi tilataan alueellisesta tilausnumerosta.

Yöpymisraha

Kelasta voi hakea yöpymisrahaa, kun yöpyminen on ollut tarpeellinen esimerkiksi lapsen hoitoon tai kuntoutukseen ehtimiseksi tai toistuvien päivittäisten matkojen välttämiseksi. Haettaessa korvausta yöpymiskustannuksista, on esitettävä kuitti niiden maksamisesta.

Matka- ja yöpymiskorvaukset haetaan Kelasta hakemuksella (6 kk takautuva hakuaika).

Matkatodistus

Matkatodistus tarvitaan poliklinikalta, mikäli potilaalla on terveydenhuollon ammattihenkilön määrittämä oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan.

Lasten potilasmaksut

Hoitovuorokausimaksu

Alle 18-vuotiailta peritään hoitovuorokausimaksu kalenterivuoden aikana seitsemältä hoitopäivältä. Tämän jälkeen vuodeosastohoito on lapselle maksutonta kaikissa julkisissa sairaaloissa. Huolimatta seitsemän hoitopäivän täyttymisestä, poliklinikkakäynneistä peritään poliklinikkamaksu tai päiväkirurginen maksu.

Vuotuinen maksukatto

Julkisessa terveydenhuollossa on vuotuinen maksukatto. Perheen alle 18-vuotiailta perittävät maksut lasketaan mukaan jommankumman vanhemman vuotuiseen maksukattoon.

Sairaalan potilaslaskutus palvelee laskutusasioissa.

Päivitetty 1.2.2023