Siirry sivun sisältöön

Lapsen sairastumisen vaikutus perheen sisaruksiin

Perheessä, jossa on sairaan lapsen lisäksi muitakin lapsia, on tärkeää huomioida kaikkien tarpeet ja toiveet.

Terveen sisaruksen voi olla toisinaan vaikea erotella sairaan sisaruksen sairaudesta johtuvia muutoksia ja tarpeita hänen muista ominaisuuksistaan. Samoin hänen on kenties vaikea käsittää, miten hänen, terveen lapsen, kehitys poikkeaa sairaan lapsen kehityksestä.

Jos sisaruksen sairaus on ulospäin näkyvä, esimerkiksi liikkumiseen vaikuttava, se luonnollisesti tulee toistenkin lasten tietoon jo varhain. Lisäksi, jos sairauteen liittyy ruokavalion tai muuten oleellisten päivittäisten toimintojen muutoksia, on se hyvä tuoda sisarusten tietoon heidän ikätasoisellaan tavalla. Perheissä, joissa lapsella on jokin hitaasti etenevä, ehkä huonoennusteinen sairaus, joudutaankin miettimään, mikä olisi sopiva hetki kertoa siitä toisille. Samoin joudutaan miettimään, missä laajuudessa asiasta tulisi puhua.

Sisaruus ja tunteet

Perheen terveiden sisaruksien tunteet voivat vaihdella syvästä empatiasta kiihkeään mustasukkaisuuteen. Sisaruskateus on perheissä luonnollinen ilmiö, jonka kunkin lapsen täytyy ratkaista tavalla tai toisella.

Jos perheessä on vauvaikäinen lapsi, joka tarvitsee vielä erityisen paljon vanhempien huolenpitoa, sisarus saattaa etsiä itselleen hyväksyntää toimimalla aktiivisena lisähoitajana sairaalle sisarukselleen – joskus yli voimiensakin. Toisinaan taas vanhempien huomio otetaan kiukuttelemalla ja vastustelulla, kenties sairaan kiusaamisellakin.

Terve sisarus voi itsekin kärsiä syyllisyyttä siitä, että mieleen tulee vihaisia tai pahantahtoisia ajatuksia silloin, kun hän mielestään joutuu syrjään sairastavan sisaruksensa vuoksi. Pettymystä saattaa tuottaa sekin, että sairastunut sisarus ei pystykään leikkikaveriksi tai olemaan sellainen isoveli tai -sisko tai pikkuveli tai -sisko, jota sisarus olisi odottanut. Lasten välisissä riitatilanteissa terve lapsi joutuu kenties helpommin vastuuseen tilanteesta kuin sairastava lapsi.

Joskus terveeltä lapselta perheessä vaaditaan liikaa ymmärtämystä ja auttavaisuutta. Hän saattaa jäädä myös ilman riittävää tukea omalle kasvulleen sairastuneen lapsen viedessä paljon tilaa toisten mielessä. Terve lapsi voi helposti kokea, että vanhemmilla on aikaa vain sairaalle sisarukselle. Hän saattaa jopa toivoa, että itsekin sairastuisi saadakseen vanhemmilta tarvitsemaansa huomiota. Myös lapsi, joka on sairas, voi purkaa terveeseen sisarukseen omaa turhautumistaan ja kohdella tätä epäreilulla tavalla.

Erityislapsen perheessä vanhemmat joutuvat katsomaan kauemmas tulevaisuuteen ja järjestämään aikaa myös terveille lapsille heidän tarpeittensa mukaan. Sisarusten välisiä ristiriitoja on hyvä selvittää, ja pitää mielessä, että terveelläkin lapsella on lapsen mieli ja läheisyyden tarpeet. Pidemmällä tähtäimellä tämä helpottaa perheen arkea. Parhaimmillaan perheen lapset ovat toinen toisilleen parhaita tukijoita ja voivat tuottaa iloa toisillensa.

On myös hyvä huomioida, ettei perheessä korostettaisi liikaa sairautta ja terveyttä, vaan nähtäisiin sisarukset ennen kaikkea lapsina, joilla kaikilla on omat voimavaransa, vahvuutensa ja mieltymyksensä, jotka vanhempien ja muiden aikuisten on mahdollista huomioida.

Päivitetty 16.2.2023