Siirry sivun sisältöön

Valmistautuminen lapsen kanssa ennen sairaalaan menoa

Sairaalaan meneminen sekä erilaiset tutkimukset ja toimenpiteet ovat lapselle jännittäviä tapahtumia. Siksi on tärkeää valmistaa lasta sairaalaan menoa sekä tutkimuksia ja toimenpiteitä varten.

Lapselle on hyvä kertoa rehellisesti, miksi sairaalaan ollaan menossa ja mitä siellä tulee tapahtumaan. Kertoessa kannattaa käyttää tuttuja sanoja ja pyrkiä mahdollisimman yksinkertaisiin selityksiin. Lapset, joille on etukäteen kerrottu sairaalaan menosta, tutkimuksista ja toimenpiteistä, kokevat vähemmän pelkoa, jännitystä ja stressiä. Tämä edistää lapsen toipumista ja luottamuksen säilymistä niin vanhempiin kuin hoitohenkilökuntaankin ja helpottaa tutkimusten ja toimenpiteiden tekemistä.

Lapselta voi kysellä hänen ajatuksiaan aiemmista kokemuksista neuvolasta, lääkärikäynneistä tai aiemmista sairaalakokemuksista. Onko niistä jäänyt mieleen asioita, jotka kiinnostavat, pelottavat tai muuten vaan mietityttävät? Lasta voi huolestuttaa asiat, joita aikuinen ei tule edes ajatelleeksi – Onko sairaalaan joutuminen rangaistus? Loppuuko veri, kun sitä otetaan näyteputkiin? Kuolenko minä, kun mummikin kuoli sairaalassa? Lasta kannattaa kuunnella tarkalla korvalla, rohkaista häntä tunteiden esille tuomiseen ja kannustaa esittämään kaikenlaisia mieleen tulevia kysymyksiä.

On luonnollista, että lapselle tehtävät toimenpiteet ja sairaalaan meno voivat jännittää koko perhettä. Vanhemmat saattavat tuntea itsensä avuttomiksi, olla huolissaan ja jopa peloissaan saatuaan tiedon sairaalaan menosta. Lapset aistivat herkästi vanhempiensa tunteet, vaikka niitä ei näytettäisikään. Siksi on tärkeää, että tulevaa tapahtumaa käsitellään yhdessä. Lapsen sopeutumista helpottaa, jos vanhemmat suhtautuvat myönteisesti sairaalaan menoon.

 • Kerro lapsellesi, miksi sairaalaan ollaan menossa ja mitä hänelle siellä tapahtuu. Käytä tuttuja sanoja, jotka hän ymmärtää. Pyri mahdollisimman konkreettisiin ja yksinkertaisiin selityksiin: mitä tehdään, miten, miksi, miltä tuntuu tai miltä voi tuntua.

 • Kerro kuinka kauan sairaalassaolo arviolta kestää ja kuinka sinä tai joku muu perheenjäsen voi olla hänen seuranaan.

 • Anna myönteinen kuva sairaalasta. Kerro, että hoitajat ja lääkärit auttavat ja hoitavat eikä kukaan tahallaan satuta lasta. Varmista, ettei lapsi kuvittele sairaalaan joutumisen olevan rangaistus jostakin.

 • Rohkaise lastasi tekemään kysymyksiä ja vastaa niihin rehellisesti. Näin säilytät lapsesi luottamuksen. Anna tilaa lapsen tunteille ja pohdinnoille. Jos et osaa vastata lapsen kysymykseen, lupaa, että otatte yhdessä selvää asiasta, kun tulette sairaalaan. Älä lupaa asioita, joiden toteutumisesta et voi olla varma.

 • Kerro rehellisesti, jos tiedossa on mahdollisesti kipua tai epämukavalta tuntuvia toimenpiteitä. Ikäviinkin asioihin on hyvä valmistautua etukäteen. Älä lupaa lapsellesi kivuttomuutta, vaan kerro, että kipua voidaan lievittää monin keinoin.

 • Pakatkaa lapsen kanssa yhdessä sairaalaan mukaan muutamia tärkeitä tavaroita, oma nukke, nalle tai muu tuttu ja turvallinen lelu.

 • Sairaalasta kertovat lastenkirjat tekevät sairaalaa lapselle tutummaksi ja vähemmän pelottavaksi. Lukekaa niitä yhdessä. Kirjavaihtoehtoja esitelty alempana.

Sairaalaan menoon voi valmistautua myös sairaala-aiheisten ja kehon toiminnasta kertovien lastenkirjojen avulla. Alla muutama suositus. Myös omasta lähikirjastosta kannattaa kysyä kirjavinkkejä.

Sairaala-aiheiset kirjat

 • Bourgeios & Clark; Franklin sairaalassa, Tammi

 • Havukainen & Toivonen; Veera lääkärissä, Otava

 • Regan; Vilkas sairaala, Parragon Books (luukkukirja)

 • Rytty Osmo suom; Lääkärin päivä, Karisto (luukkukirja)Scarry; Pekka ja Pupu lääkärissä, Tammi

 • Schnaider Liane; Laura lääkärissä, Kolibri

 • Wolde Gunilla; Teemu käy lääkärissä, Tammi

 • Stenberg Birgitta; Perttu sairaalassa, Kustannus-Mäkelä Oy

Tietoa kehosta

 • Rice Melanie ja Chris; Kirja minusta, WSOY

 • Colombo, Luann; Ihmiskehon ihmeet, Tammi

 • Parker, Steve; Ihmisen ihmeellinen keho, Parragon

Päivitetty 9.2.2023