Tietoa lasten sairauksista

 

​Täältä löydät monenlaista tietoa lasten sairauksista sekä niiden hoidosta kotona ja sairaalassa.

Aiheet ovat nousseet päivystyksestä eniten puhelimitse ja päivystyskäynneillä kysyttyjen kysymysten pohjalta.

Lue lisää...

TAVALLISIMMAT LASTEN SAIRAUDET

Tyypillisiä astmaoireita lapsilla ovat pitkittynyt yskä ja hengitysvaikeudet sekä rasitusoireet. Allergiaa voivat aiheuttaa niin siitepöly, ruoka kuin jotkut lääkkeetkin...

Lue lisää...

ASTMA JA ALLERGIA

Autismikirjon häiriötä sairastavia lapsia voidaan tukea kuntoutuksellisilla keinoilla....

Lue lisää...

AUTISMIKIRJON HÄIRIÖT

Suomessa tyypin 1 diabetekseen sairastuu vuosittain noin 500 lasta ja nuorta....

Lue lisää...

DIABETES LAPSILLA JA NUORILLA

Suomessa yleisimpiä lasten elinsiirtoja ovat munuaisten ja maksan siirrot. Lasten elinsiirrot tehdään Helsingissä Lastenklinikalla.

Lue lisää...

ELINSIIRROT

Epilepsiat ovat joukko sairauksia, joihin liittyy taipumus saada epilepsiakohtauksia....

Lue lisää...

EPILEPSIA

Lapsen kasvua seurataan, jotta poikkeava kasvu huomataan ja sen syytä voidaan tarvittaessa tutkia. Joskus taustalla voi olla hormonitoiminnan häiriö.

Lue lisää...

Kasvu ja hormonitoiminta

Kehitykselliset poikkeavuudet ja oppimisvaikeudet on tärkeä tunnistaa riittävän ajoissa oikea-aikaisen tuen järjestämiseksi....

Lue lisää...

KEHITYKSELLISET POIKKEAVUUDET JA OPPIMISVAIKEUDET

Ohjeita, neuvoja ja opastusta perheelle, johon on syntynyt keskonen....

Lue lisää...

KESKOSENA KOTIIN

Infektiotaudit ovat lapsilla tavallisia. Ne leviävät helposti päiväkodeissa ja kouluissa ja aiheuttavat joskus myös epidemioita. Jotkut taudit vaativat antibioottihoidon, mutta osa paranee itsestään.

Lue lisää...

Lasten infektiotaudit

Lasten ja nuorten ortopedia -osiossa kerrotaan tuki- ja liikuntaelimistön oireista, vammoista ja sairauksista.

Lue lisää...

Lasten ja nuorten ortopedia

Vaikeat urologiset ongelmat ovat lapsilla melko harvinaisia. Kiveksen äkillinen kipu on aina selvitettävä nopeasti.

Lue lisää...

Lasten ja nuorten urologia

Yleisimpiä lastenkirurgisia toimenpiteitä ovat murtumien hoidot sekä tulehtuneen umpilisäkkeen ja tyrien leikkaukset....

Lue lisää...

LASTENKIRURGIA

Kohtauksella tarkoitetaan yhtäkkisiä ja ohimeneviä poikkeavia oireita, jotka häiritsevät lapsen toimintaa tai vuorovaikutusta....

Lue lisää...

LASTEN KOHTAUSOIREET

Lapsen painonhallinta on koko perheen ja erityisesti aikuisten asia. Tavoitteena on koko perheen hyvinvointi: ruokatottumusten muutokset, fyysisen aktiivisuuden lisääminen ja riittävän levon turvaaminen.

Lue lisää...

LASTEN PAINONHALLINTA

Lastenreuman oireet, vaikeus ja kesto voivat vaihdella suurestikin eri potilailla....

Lue lisää...

LASTENREUMA

Normaalissa liikunnan kehityksessä on isoja eroja. Jos lapsen motoriikassa todetaan poikkeavia piirteitä, lapsi kuuluu erikoissairaanhoidon tutkimuksiin...

Lue lisää...

LIIKUNTAVAMMAISUUS

Lasten mielenterveysongelmat ilmenevät monella tavalla, mm. käyttäytymishäiriöinä, keskittymisvaikeuksina, ylivilkkautena, ahdistuneisuutena....

Lue lisää...

MIELENTERVEYS

Lapsen näönkehitystä seurataan neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Yleisiä silmiin liittyviä oireita lapsilla ovat rähmiminen tai vetistely.

Lue lisää...

NÄKÖ Ja silmäsairaudet

Ohimeneviä päänsärkyjä esiintyy jo pikkulapsilla. Niiden esiintyvyys lisääntyy lapsen kasvaessa....

Lue lisää...

PÄÄNSÄRKY

Vastasyntynyt voi joskus tarvita sairaalahoitoa teho-osastolla tai lastenosastolla. Hoidon tarve voi olla tiedossa jo ennen syntymää tai ilmaantua vasta syntymän yhteydessä tai sen jälkeen.

Lue lisää...

Sairaalahoitoa tarvitseva vastasyntynyt

Synnynnäisten sydänvikojen ennuste on hyvä....

Lue lisää...

SYDÄNSAIRAUDET

Lasten syövät ovat harvinaisia. Vuosittain Suomessa noin 150 lasta sairastuu syöpään. Lasten syövät ovat erilaisia kuin aikuisten syövät: niiden alkuperä on erilainen ja ne paranevat usein paremmin....

Lue lisää...

SYÖPÄSAIRAUDET

Tapaturmat, kaatumiset ja putoamiset sekä erilaiset iskut ja vääntövammat ovat tavallisia syitä lasten ja nuorten murtumille...

Lue lisää...

Tapaturmat lapsilla ja nuorilla