Siirry sivun sisältöön

Tietoa perheen tukimuodoista lapsen sairastaessa

Lapsen sairastuminen mullistaa perheen elämän. Uudesta tilanteesta selviämiseen on mahdollista saada psyykkistä, sosiaalista ja taloudellista tukea.

Sairaalassa perhettä auttavat hoitohenkilöstön lisäksi monet eri ammattiryhmien edustajat: psykologit, sosiaalityöntekijät, puhe-, toiminta- ja ravitsemusterapeutit, kuntoutusohjaajat, fysioterapeutit ja sairaalapastorit.

Sosiaalityöntekijä on tarvittaessa perheen tukena ja antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Sosiaalityöntekijä auttaa perhettä sosiaalisen tilanteen selvittelyssä ja ohjaa heitä tarpeenmukaisen tuen tai avun piiriin. Sosiaalityöntekijään saa yhteyden hoitavan yksikön kautta.

Kuntoutusohjaaja toimii yhteyshenkilönä pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen ja nuoren, kodin, sairaalan, koulun, päiväkodin ja muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen välillä. Kuntoutusohjaajaan voi olla yhteydessä lapsen vanhemmat, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen edustajat tai muut viranomaiset. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle aina maksutonta.

Fysioterapeutti arvioi lapsen liikkumisen iänmukaista kehittymistä ja karkeamotorisia taitoja. Jos lapsella on arkea rajoittavia liikkumisen haasteita, fysioterapeutti ohjaa lapsen lähipiiriä tukemaan lapsen toimimista arjessa. Lapselle järjestetään tarvittaessa yksilöllistä fysioterapiaa tukemaan ja edistämään motorisia taitoja. Fysioterapeutti arvioi ja järjestää yksilöllisen tarveharkinnan mukaan liikkumista ja toimintakykyä tukevia apuvälineitä

Sairaalassa perheille on tarjolla myös psykiatrisen tiimin tarjoamaa keskustelutukea. Lisäksi vakaumuksesta riippumatta on mahdollista keskustella sairaalapastorin kanssa. Hän on erikoistunut perheiden tukemiseen, kun lapsi on sairaalahoidossa.

Puhe-, toiminta- ja ravitsemusterapeuttien palveluita saa hoitavan yksikön kautta tarpeen mukaan.

Lapsi pyritään kotiuttamaan heti, kun terveydentilanne sen sallii. Perhe saa kotiutuessa käytännön ohjeita hoitavasta yksiköstä. Lisäksi perheelle kerrotaan, mihin ottaa yhteyttä, jos lapsen voinnissa tulee muutoksia.

Päivitetty 1.2.2023