Siirry sivun sisältöön

Vastasyntyneen kivunhoito

Vastasyntyneen kipua voidaan hoitaa lääkkeellisillä ja lääkkeettömillä menetelmillä, jotka usein täydentävät toisiaan. Voimakkaamman tai pitkäkestoisen kivun hoitoon käytetään kipulääkkeitä; lievempään riittävät lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät.

Vastasyntyneiden kipua hoidetaan lääkkeellisesti, kun kipu on voimakasta eivätkä lääkkeettömät menetelmät yksinomaan tuota riittävää kivunlievitystä. Tyypillisesti kipulääkkeitä käytetään hengityskonehoidossa olevilla vastasyntyneillä ja kirurgisten toimenpiteiden aikana ja niiden jälkeen. Tiedetään, että hoitamaton kipu on vastasyntyneelle vahingollista, mutta voimakkaisiin kipulääkkeisiin voi myös liittyä haitallisia sivuvaikutuksia. Oleellista on toteuttaa kivunlievitystä yksilöllisesti kunkin vastasyntyneen kohdalla, jolloin seurataan lääkkeen vaikutusta ja vauvan vointia.

Vahvat kipulääkkeet, kuten morfiini ja fentanyyli, helpottavat kipua vaikuttamalla keskushermostoon siten, että ne nostavat kipukynnystä ja vähentävät kipuaistimusta. Toisaalta näiden käyttöön voi liittyä vastasyntyneen hengitystoimintaa heikentävä vaikutus (hengitystaukoilun lisääntyminen) ja pitempään käytettynä suolen toimintaa lamaava vaikutus (huonontaa maidon sietoa, aiheuttaa tilapäisesti ummetusta). Lievempään kipuun ja keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden tarvetta vähentävänä lääkityksenä voidaan käyttää parasetamolia.

Kipulääkityksen lisäksi vauvoilla suositellaan käytettäväksi lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä, kuten vauvan koskettamista, käsikapaloa, kenguruhoitoa ja kapalointia. Nämä ovat turvallisia, tehokkaita ja helposti käytettäviä kivunlievitysmenetelmiä, joita käytetään ensisijaisesti lyhytaikaisten kipua tuottavien toimenpiteiden, kuten kantapäästä otettavien verinäytteiden tai laskimokanyylin laiton aikana. Yleisesti lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät lisäävät vauvan hyvänolon tunnetta ja vähentävät kipua ja stressiä aktivoimalla lapsen omia kivunhallintakeinoja. Vanhemmat voivat osallistua vauvansa lääkkeettömään kivunlievitykseen myös silloin, kun lapsi on tehohoidossa.

Laaja-alainen kosketus lisää vauvan turvallisuuden tunnetta. Kosketus voi olla myös vauvan kädestä kiinni pitämistä tai sylissä olemista. Kosketuksen aikana on hyvä tarkkailla lapsen reagointia ja keskustella henkilökunnan kanssa sopivasta tavasta koskettaa vauvaa. Kosketus on luontainen tapa lievittää vauvan kipua ja välittää hänelle viestiä siitä, että vanhempi on lähellä. On hyvä muistaa omien käsien desinfiointi ja lämpöisyys.

Käsikapaloa käyttäessään äiti tai isä tukee käsiensä avulla vauvan tiiviiseen sikiöasentoon kivuliaan toimenpiteen ajaksi ja tarjoaa samalla mahdollisimman paljon kosketusta vauvalle. Tämä asento on vauvalle tuttu kohdusta, minkä vuoksi se rentouttaa lasta. Käsikapalo tuottaa vauvalle myös mielihyvän tunteita ja siten lievittää hänen kipuaan. On hyvä muistaa omien käsien desinfiointi ja lämpöisyys.

Videolla kerrotaan käsikapaloinnista.

Asentohoidossa vastasyntynyt asetetaan sellaiseen asentoon, että hänellä on rento olo, kuten kyljelleen sikiöasentoon tuettuna. Vauva voi olla myös voinnista riippuen vatsallaan.

Asentohoidosta puhutaan myös pesänä, jossa erilaisten peitteiden tai pehmeän hoivakäden avulla annetaan vauvalle turvallisen tuntuiset rajat. Pesässä vauvan asento muistuttaa kohdussa ollutta sikiöasentoa. Tällöin vauvan lonkat ovat koukistuneina ja kädet yhdessä lähellä kasvoja, jolloin hän voi imeä sormiaan.

Kapalointi rauhoittaa lasta luomalla kohdunkaltaisen olotilan, jolloin vauva nukkuu rauhassa pidempään. Kapalointi luo vauvalle turvaa ja sillä on todettu olevan myös kipua lievittävä vaikutus.

Vauvan voi kapaloida lähes millä tahansa kankaalla, kuten isolla pyyhkeellä, lakanalla tai peitolla. Kapalointi voi olla myös osittainen, jolloin vauvan kädet kiedotaan ohueen kankaaseen vauvan rinnan päälle. Myös tämä voi rauhoittaa lasta. Kapaloinnissa on tärkeää huomioida, ettei vauvalle tule liian kuuma eikä kapalo ole liian tiukalla.

Kenguruhoito on tehokas keino lievittää vastasyntyneen kipua hänelle tehtävien tutkimusten ja toimenpiteiden aikana. Kenguruhoidossa vauva on vaippasillaan vanhemman rinnan päällä. Tällöin vauva kuulee vanhemman sydänäänet ja aistii ihon kautta vanhemman läheisyyden, mikä lisää vauvan turvallisuuden tunnetta.

Äidin rinnalla kenguruhoidossa ollessaan vauva myös haistaa rintamaidon ja äidin ihon tuoksun. Yhtä tärkeää on kuitenkin isien antama kenguruhoito. Lisäksi kenguruhoidon on todettu olevan hyödyllinen lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle; se parantaa unta, kasvua ja vauvan varhaista vuorovaikutusta.

Videolla kerrotaan kenguruhoidosta ja sen hyödyistä.

Musiikki tuo vastasyntyneelle hyvää oloa ja sitä voidaan käyttää myös kivunlievityksessä. Vanhempi voi laulaa, hyräillä tai soittaa vauvalle äänitettyä musiikkia. Vauva on tottunut vanhempiensa ääneen jo sikiöaikana, minkä vuoksi vanhempien tutut äänet rauhoittavat vauvaa ja lisäävät turvallisuuden tunnetta. Kehtolaulujen tai muun vastaavanlaisen musiikin rauhallinen ja vähäeleinen sävelkulku rauhoittaa yleensä vauvaa. Epäsäännöllinen ja epätasainen musiikki (nopeat äänenvoimakkuuden ja -korkeuden muutokset), kuten rock-musiikki, voi lisätä vastasyntyneen stressiä.

Vastasyntyneen suuhun annettava sokeriliuos on yksi tutkituimmista ja tehokkaimmista menetelmistä, joka lievittää vauvan kipua lyhytaikaisten kipua tuottavien toimenpiteiden aikana. Sokeriliuosta tiputetaan ruiskulla muutama tippa kerrallaan vauvan suuhun, kielen päälle tai posken sivuosaan muutama minuutti ennen kivuliasta toimenpidettä ja tarvittaessa myös sen aikana. Hoitajat vastaavat yleensä sokeriliuoksen antamisesta, mutta he voivat ohjata myös vanhempia sen turvallisessa toteuttamisessa. Sokerin sijaan vauvalle voidaan antaa myös oman äidin rintamaitoa.

Videolla kerrotaan sokeriliuoksen antamisesta vastasyntyneelle.

Jo kohdussa ollessaan vauva imee hereillä ollessaan sormiaan ja harjoittelee imemistä. Imeminen tuottaa mielihyvää ja auttaa vauvaa rauhoittamaan itseään. Siksi imemisen mahdollistaminen vastasyntyneelle on tärkeää, mikä voidaan toteuttaa antamalla hänelle tutti tai huolehtimalla vauvan asento sellaiseksi, että hän saa oman sormensa suuhun.

Tutin käytön on osoitettu lievittävän vastasyntyneiden kipua. Lisäksi tutin käyttö voimistaa suun kautta annettavan sokeriliuoksen vaikutusta, minkä vuoksi niiden yhteiskäyttö on suositeltavaa lyhytaikaisten kipua tuottavien toimenpiteiden aikana. Tuttiin voi laittaa myös äidin maitoa, jolloin imeminen yhdistyy hiljalleen vauvan mielessä maidon makuun ja äitiin. Tuttia annettaessa on hyvä sivellä lempeästi vauvan suun aluetta, kunnes hän avaa itse suunsa ja on valmis ottamaan tutin suuhunsa.

Imettämistä voidaan käyttää kipua lievittävänä menetelmänä, koska se siirtää vastasyntyneen huomion kivuliaasta toimenpiteestä. Imettämisessä yhdistyvät imeminen, maidon maku ja äidin läheisyys sekä turvallinen sylissä pitäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vauva otetaan rinnalle tai imettämistä jatketaan, kun vauvasta otetaan osastolla esimerkiksi kantapäästä verinäyte. Imettämisen käyttömahdollisuudesta kivun lievittämisessä tulee keskustella ensin hoito- ja laboratoriohenkilökunnan kanssa, sillä se voi vaikuttaa toimenpiteen suorittamiseen.

Usean eri kivunlievitysmenetelmän yhtäaikainen käyttö lievittää yleensä vastasyntyneen kipua tehokkaammin kuin pelkästään yhden menetelmän käyttö. Vastasyntyneen kivun hoidossa esimerkiksi sokeriliuoksen käyttö yhdistettynä tutin imemiseen on vaikuttavampi kuin pelkkä sokeriliuoksen antaminen. Myös käsikapalon ja tutin imemisen yhdistelmä lievittää kipua paremmin kuin pelkkä tutti. Tämän vuoksi usean eri menetelmän käyttäminen on suositeltavaa, jos yksi menetelmä ei näytä lievittävän vauvan kipua riittävästi.

Päivitetty 17.10.2018