Siirry sivun sisältöön

Puheterapiasta keinoja lapsen puheen- ja kielenkehitykseen

Puheterapian tavoitteena on lapsen mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa kommunikoinnin häiriöitä sekä niihin liittyviä kontaktin, vuorovaikutuksen, kehityksen ja oppimisen ongelmia. Häiriöitä voi olla kielen, puheen, äänen, syömisen, nielemisen, kuulon, lukemisen tai kirjoittamisen alueella. Puheterapeutti on myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen sekä kommunikoinnin apuvälineiden asiantuntija.

Puheterapian avulla voidaan vaikuttaa sekä lapseen että hänen ympäristöönsä. Puheterapiassa voidaanesimerkiksi ohjata vanhempia tukemaan lapsensa kielenkehitystä arjen tilanteissa ja huomioimaan lapsen kontaktialoitteet sekä käyttämään lapsen kanssa tukiviittomia tai kuvakommunikaatiota. Tavoitteena on, että lapsi pystyy toimimaan ja kommunikoimaan mahdollisimman hyvin.

Lasten puheterapia voi toteutua kunnallisen tai yksityisen puheterapeutin toteuttamana: Kela korvaa yksityisen puheterapian, mikäli lapsi tarvitsee puheen- ja kielenkehityksen poikkeavuuden vuoksi vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Päivitetty 19.1.2023