Tietoa keskosvauvan ravitsemuksesta

Erityisesti pikkukeskosen ravitsemukseen liittyy erityispiirteitä. Ravitsemuksen riittävyyttä arvioidaan seuraamalla kasvua.

Rintamaito on kaikille vastasyntyneille, myös keskosille, ensisijainen ravinto. Vähäinenkin määrä rintamaitoa on parempi kuin ei lainkaan. Keskosen nestetarve on yleensä viides- tai kuudesosa vauvan painosta vuorokaudessa.

Keskosen oman äidin tuottama maito suojaa lasta infektiolta ja on suotuisaa aivojen kehitykselle. Rintamaito ei kuitenkaan sellaisenaan riitä turvaamaan riittävää kasvua pienipainoisina syntyneille, minkä vuoksi rintamaitoa vahvistetaan valkuaisaineita, kalsiumia, fosfaattia ja vitamiineja sisältävällä jauheella.

Ellei rintamaitoa voida käyttää, voi lääkäri määrätä käytettäväksi keskosille tarkoitettua korviketta. Keskosille tarkoitettu korvike sisältää enemmän energiaa ja valkuaisaineita kuin tavalliset korvikkeet.

Rintamaidon vahvistaminen lopetetaan tai keskoskorvikkeesta siirrytään tavalliseen korvikemaitoon useimmiten lasketun ajan tuntumassa, mikäli lapsen kasvu on hyvää. Lääkäri ottaa kontrollikäynnin yhteydessä kantaa asiaan.

Kasvavan pikkukeskosen ravitsemuksen toteutuksessa on tavoitteena estää kasvun hidastumista ja mahdollistaa saavutuskasvua sekä turvata hyvä toiminnallinen kehitys.

Ennenaikaisilla, etenkin kasvuhäiriöisillä, lapsilla on suurempi riski sairastua myöhemmin metaboliseen oireyhtymään (verenpainetauti, sydän- ja verisuonisairaudet, liikalihavuus, tyypin 2 diabetes). Ravitsemuksen hyvällä suunnittelulla ja kasvun seurannalla pyritään turvaamaan terveyshaittoja myös myöhemmällä iällä.

vauva; kasvu; ravitsemus; keskonen

Kyllä

Päivitetty  5.1.2023