Siirry sivun sisältöön

Punasolujen siirto anemioiden hoidossa

Punasoluja siirretään vaikean anemian korjaamiseksi.

Verensiirto tarkoittaa veren eri osasten siirtämistä terveeltä verenluovuttajalta potilaalle. Yleisimmin tarvitaan punasoluja, verihiutaleita eli trombosyyttejä tai veriplasmaa. Verensiirto toteutetaan siten, että käytetään verenluovutuksen kautta kerättyjä ja varastoituja verituotteita. Siirrettävän veren täytyy olla yhteensopivaa vastaanottajan elimistön kanssa, eli veriryhmien täytyy olla yhteensopivat.

Raudanpuuteanemia vaatii harvoin verensiirtoa, mutta jos anemia on syvä, punasolusiirrolla voidaan nopeuttaa potilaan toipumista. Vaikean talassemian hoitona ovat säännölliset punasolusiirrot.

Tavallisesti punasolujen siirtoon ryhdytään, kun veren hemoglobiinipitoisuus pienenee alle 80:een g/l, mutta esimerkiksi sydänsairauksien yhteydessä siirtorajaa voidaan nostaa. Nuorilla, muuten hyväkuntoisilla veritautipotilailla, jotka saavat toistuvia punasolujen siirtoja pitkän ajan kuluessa, siirtoraja voidaan joskus laskea tasolle 70 g/l. Yleensä punasolujen siirrolla ei pyritä normaaliin veren hemoglobiinipitoisuuteen, vaan tavoitteena on korjata tai estää anemian aiheuttamia oireita. Tarvittavan siirtomäärän arvioi lääkäri lapsen koon ja hemoglobiinitason mukaan.

Punasolusiirtoa tarvitseva lapsi tai nuori on sairaalassa tai kotisairaalan hoidossa. Verisuonen kanylointia varten hän saa puudutesalvaa sopivaan kohtaan kyynärtaipeeseen tai käden selkään. Puudutesalvan vaikutettua riittävän ajan, lääkäri tai tehtävään koulutettu sairaanhoitaja kanyloi eli pistää verensiirtoon tarvittavan kanyylin suoneen, tavallisesti pintalaskimoon.

Kanyyliin eli nesteensiirtolaitteeseen ei jää neulaa, vaan se otetaan pois asettamisen jälkeen. Suoneen jäävä muovikanyyli yhdistetään tarvittavaan nestetiputukseen. Kanyyli voidaan suojata siteellä, jotta potilas voi käyttää kättä tiputuksen ajan turvallisesti.

Jos lapsen tai nuoren sairauden hoito vaatii usein verinäytteitä ja/tai pidempiaikaista infuusiohoitoa eli suoraan suoneen annettavaa lääkettä tai verensiirtoja, lapselle tai nuorelle asennetaan nukutuksessa tunneloitu keskuslaskimokatetri tai –portti

Keskuslaskimokatetri on yleensä käytössä kuukausia ja keskuslaskimoportti jopa vuosia, jos potilaan hoito sitä vaatii. Tunneloidun keskuslaskimokatetrin ja infuusioportin asettamisesta ja käyttämisestä on tarkempi kuvaus Lastentalon Syöpäsairaudet –osiossa.

Toistuvaa verensiirtohoitoa saavien potilaiden elimistöön alkaa kertyä ylimäärä rautaa. Kertyvä rauta on haitallista elimistölle.

Rautaa elimistöstä poistavaa hoitoa kutsutaan kelaatiohoidoksi. Kyseessä on suun kautta annettava lääkitys. Joskus hoidon tehostamiseksi saatetaan tarvita myös ihon alle hitaasti lääkepumpun kanssa annettua lääkitystä. Lääkepumppu toimii esimerkiksi kotihoidossa siten, että potilaalle menee suojatulla erikoisneulalla lääke ihonalaiseen kudokseen hitaasti yön aikana.

Hoidon vaikutusta seurataan veren ferritiiniarvon avulla sekä kuvantamistutkimuksilla.

Päivitetty 10.8.2022