Siirry sivun sisältöön

Syöpätaudit lapsilla ja nuorilla

Tavallisimmat syöpädiagnoosit ovat leukemia, aivokasvain ja imusolmukesyöpä. Riippuen diagnoosista sairauden ennuste vaihtelee. Nykyään kuitenkin runsaat 80 % syöpää sairastavista lapsista ja nuorista paranee pysyvästi. Syöpätaudit-hakemistoon on koottu tietoa lasten ja nuorten sairastamista syövistä ja niiden diagnostiikasta, hoidosta, perinnöllisyydestä ja ennusteesta.

11 hakutulosta

Akuutti lymfoblastileukemia (ALL)
Akuutti lymfoblastileukemia (ALL) on lapsuuden yleisin syöpäsairaus. Suomessa siihen sairastuu vuosittain noin 50 lasta. Suurin osa lapsista on sairastuessaan 2–4-vuotiaita, mutta ALL:an voi...
Akuutti myelooinen leukemia (AML)
Akuutti myelooinen leukemia (AML) on lapsilla akuuttia lymfaattista leukemiaa selvästi harvinaisempi syöpäsairaus. Myös AML:n aiheuttavat syöpäsolut, myelooiset blastit, muodostuvat luuytimessä...
Hodgkinin lymfooma
Noin 10 % lasten ja nuorten syövistä on lymfoomia eli imukudossyöpiä. Lymfooma on lasten kolmanneksi yleisin syöpä ja vuosittain Suomessa lymfooma todetaan noin viidellätoista alle 16-vuotiaalla...
Itusolukasvaimet
Nämä kasvaimet syntyvät niin sanotuista itusoluista, joilla on kyky erilaistua monen eri solutyypin suuntaan. Kyseessä onkin ryhmä erityyppisiä sekä hyvän- että pahanlaatuisia kasvaimia, joiden...
Keskushermostokasvaimet
Keskushermostokasvaimet eli aivojen ja selkäydinkanavan alueella olevat kasvaimet ovat lasten yleisimpiä kiinteitä kasvaimia. Lasten ja nuorten keskushermostokasvaimia todetaan Suomessa vuosittain...
Lasten ja nuorten luukasvaimet
Pahanlaatuiset luukasvaimet muodostavat noin 5 % lasten ja nuorten syövistä eli niitä todetaan Suomessa vuosittain 5–10:llä. Osteosarkooma (OS) ja Ewingin sarkooma (EWS) ovat näistä yleisimmät...
Maksasyövät
Lasten ja nuorten maksakasvaimet ovat harvinaisia ja edustavat vain prosenttia kaikista lasten kiinteistä kasvaimista. Tavallisimmat näistä ovat maksasyövät: hepatoblastooma ja hepatosellulaarinen...
Munuaiskasvaimet
Wilmsin kasvain on yleisin munuaisen pahanlaatuinen kasvain lapsilla ja muodostaa noin 6 % kaikista lasten ja nuorten kasvaimista. Se voi sijaita joko toisessa munuaisessa tai harvinaisemmin...
Neuroblastooma
Neuroblastooma (NBL) on lapsuusiän tavallisin, keskushermoston ulkopuolella esiintyvä pahanlaatuinen kasvain. NBL saa alkunsa autonomisen hermoston alueelta. NBL on pienten lasten sairaus...
Non-Hodgkin lymfoomat (NHL)
Lasten lymfoomista lähes puolet on Hodgkinin lymfoomia (Hodgkinin tauti) ja hieman yli puolet non-Hodgkin (NHL) lymfoomia. Lapsilla todetut NHL:t ovat luonteeltaan yleensä nopeasti kasvavia, ja ne...
Rabdomyosarkooma ja muut pehmytkudossarkoomat
Pehmytkudossarkooma on ryhmä erityyppisiä kiinteitä kasvaimia. Suomessa pehmytkudossarkoomiin sairastuu vuosittain noin 8 lasta tai nuorta. Noin puolet pehmytkudossarkoomista on rabdomyosarkoomia...