Siirry sivun sisältöön

Lapsen puheen- ja kielenkehityksen tukeminen arjessa

Puheen- ja kielenkehitys vahvistuu, kun kehitystä tuetaan arkisissa tilanteissa kotona ja päiväkodissa.

Lapsen puheen ja kielen oppimista voi tukea arjen vuorovaikutustilanteissa: lapsi otetaan mukaan arjen toimintoihin kertomalla, mitä tehdään. Lapselle puhutaan ja esitetään kysymyksiä, lasta kuunnellaan ja lapsen kontaktialoitteisiin reagoidaan ja vastataan.

Kun lapsen kanssa kommunikoidaan, on hyvä varmistaa, että lapseen on katsekontakti. Katsekontaktin avulla lapsi oppii myös puheen vastavuoroisuutta. Lyhyet ja selkeät lauseet sekä eleet tai jonkin asian osoittaminen tekevät puheen ymmärrettävämmäksi.

Lapselle nimetään asioita ja sanoitetaan tekemistä. Yhdessä voidaan katsella esimerkiksi kuvakirjoja ja lukea satuja. Lapsen kanssa kannattaa pitää rauhallisia juttutuokioita, joiden aikana keskustellaan lapsen valitsemista aiheista. Lasta kuunnellaan ja hänen kysymyksiinsä vastataan. Keskustelua laajennetaan lisäämällä aiheeseen liittyvää tietoa.

Lapselle mallitetaan leikkiä (esimerkiksi nuken hoivaaminen, ruoanlaittoleikit, autoleikit, palloleikit, kutitus- ja piiloleikit) ja lasta ohjataan eteenpäin, jos hän juuttuu johonkin asiaan.

Kun lapselle kerrotaan, mitä seuraavaksi tapahtuu, on tärkeää olla johdonmukainen: ensin puetaan päälle ulkovaatteet ja kengät ja sitten mennään ulos. Näin aikuinen sanallistaa lapselle toimintamallin, jota noudatetaan — toisin sanoen aikuinen asettaa rajat. Lasta voidaan pyytää kertomaan ohjeistus myös omin sanoin, jolloin voidaan varmistaa, onko lapsi ymmärtänyt asian.

Lapsen arjessa on tärkeää olla läsnä. Televisio ja tietokonepelit eivät korvaa vuorovaikutuksellista kommunikointia. Leikki-ikäisillä lapsilla ruutuaika kannattaa rajoittaa yhteen tuntiin päivässä.

Lasta kehutaan, kannustetaan, ohjataan ja opastetaan. Lapselle annetaan turvaa, tukea ja rakkautta niin, että lapsi tuntee olevansa tärkeä ja rakastettu juuri sellaisena kuin hän on.

Kuvien käyttö puheen- ja kielenkehityksen tukena

Kuvien avulla voidaan tukea lapsen vuorovaikutus- ja ilmaisukeinojen monipuolistumista sekä puheen tuottoa ja ymmärtämistä. Puheterapeutti voi ohjata tukemaan lapsen puheen- ja kielenkehitystä kuvien avulla. Videolla opastetaan, kuinka kuvia voi käyttää apuna lapsen arjessa.

Päivitetty 19.1.2023