Siirry sivun sisältöön

Epilepsiasanastoa

Epilepsiasanastoon on koottu epilepsiaan liittyviä termejä, jotka on avattu helpommin ymmärrettäviksi.

Epilepsiasanastosta voit helposti selata epilepsiaan liittyviä käsitteitä ja termejä, joita saatat havaita esimerkiksi potilaskertomusteksteissä.

 • E

  • EEG

   EEG tarkoittaa aivosähkökäyrää.

   Avainsanat: EEG-tutkimus, aivosähkökäyrä

  • Epilepsiaoireyhtymä

   Epilepsia, jonka taustasyy voi vaihdella eri potilailla, mutta jossa kohtaustyyppi, epilepsian alkamisikä, EEG eli aivosähkökäyrä ja ennuste ovat samantapaisia eri potilailla.

   Avainsanat: oireyhtymä

  • Epileptinen kohtaus

   Ohimenevä aivotoiminnan häiriö, joka johtuu hermosolujen poikkeavasta toiminnasta.

   Avainsanat: kohtaus

  • Etiologia

   Taustasyy. Epilepsian taustasyy voi olla esimerkiksi aivojen kehityshäiriö.

 • G

  • Generalisoitunut

   Epilepsia luokitellaan paikallisalkuisiin tai generalisoituneisiin eli yleistyneisiin epilepsioihin. Esimerkiksi generalisoitunut epilepsiakohtaus alkaa molemmilta aivopuoliskoilta yhtä aikaa.

 • I

 • K

  • Kognitiiviset toiminnot

   Tiedonkäsittelyyn liittyvät toiminnot: tarkkaavaisuus, havaitseminen, muisti, oppiminen ja kielelliset toiminnot.

 • M

  • MRI

   Magneettikuvaustutkimus (magnetic resonance imaging). Voidaan käyttää myös lyhennettä MK eli magneettitutkimus.

   Avainsanat: magneettikuvaus, magneettitutkimus, MK

  • Myoklonia

   Yhtäkkinen, lyhyt, alle yhden sekunnin kestävä lihasnykäys raajoissa, kasvoissa tai vartalolla.

   Avainsanat: myoklooninen kohtaus

 • N

 • P

  • Paikallisalkuinen (fokaalinen) epilepsiakohtaus

   Sähköinen purkaus, joka alkaa toisesta aivopuoliskosta, mutta voi levitä laajemmalle tai molemmille aivopuoliskoille, mikä johtaa epileptiseen kohtaukseen.

   Avainsanat: fokaalinen

  • Postiktaalinen

   Kohtauksen jälkeinen. Esimerkiksi postiktaalinen sekavuus tai väsymys.

 • S

  • Status epilepticus

   Pitkittynyt epileptinen kohtaus. Pitkittynyt kohtaus voi olla hengenvaarallinen. Kuolleisuus ja riski vammautua lisääntyvät, jos kohtaus kestää yli 30 minuuttia. Lapsilla riskit ovat kuitenkin pienemmät.

   Yli 5 minuuttia kestänyttä kohtausta kutsutaan uhkaavaksi status epilepticukseksi ja tällainen kohtaus pyritään saamaan nopeasti loppumaan.

   Avainsanat: kohtaus, epileptinen kohtaus, pitkittynyt kohtaus

 • T

  • Tajunnanhämärtymiskohtaus

   Epileptinen kohtaus, jossa tajunta alenee vähitellen. Kohtaukseen voi liittyä maiskuttelua tai nieleskelyä ja liikehdintää.

   Avainsanat: kohtaus, epilepsinen kohtaus

  • Tajuttomuuskouristuskohtaus (toonis-klooninen kohtaus)

   Kohtaus, johon liittyy vartalon jäykistyminen ja sen jälkeen raajojen ja/tai vartalon rytminen nykinä. Kohtauksen saanut henkilö on tajuton.

   Avainsanat: kohtaus, epileptinen kohtaus