Siirry sivun sisältöön

Lapsen ja nuoren epilepsian lääkehoito

Epilepsialääke valitaan epilepsiatyypin mukaan.

Epilepsialääkkeitä on vaikutusmekanismiltaan useita erilaisia. Lääkkeet vaikuttavat keskushermostossa hermosolujen väliseen poikkeavaan toimintaan. Lääkkeen valinta riippuu epilepsiatyypistä.

Yleensä epilepsialääkitys aloitetaan toisen kohtauksen jälkeen. Tavoitteena on yhdellä lääkkeellä toteutettava hoito. Jos lääkettä joudutaan vaihtamaan, vaihtovaiheessa voidaan käyttää useampaa lääkettä yhtä aikaa. Myös vaikeahoitoiseen epilepsiaan voidaan tarvita useampaa yhtäaikaista lääkettä.

Lasten lääkeannokset lasketaan painon mukaan, mutta usean lääkkeen kohdalla lääkeannokset ovat jo kouluikäisillä saman suuruisia kuin aikuisten aloitusannokset.

Epilepsialääke pitää ottaa säännöllisesti, yleensä aamulla ja illalla. Pienet vaihtelut esimerkiksi arkipäivien ja viikonloppujen välillä eivät kuitenkaan haittaa. Lääke aloitetaan ja lopetetaan yleensä asteittain useiden viikkojen aikana lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Epilepsialääkkeiden haittavaikutukset

Epilepsialääkkeillä voi olla haittavaikutuksia. Joskus haittavaikutus ilmenee lääkkeen aloittamisen jälkeen, mutta lievenee lääkityksen jatkuessa.

Yleisiä epilepsialääkkeiden haittavaikutuksia ovat

  • väsymys

  • ruokahalun muutos

  • mielialan ja käytöksen muutokset

  • vapina ja huimaus.

Jokaisella lääkkeellä on omat tyypilliset haittavaikutukset, jotka yritetään minimoida. Tarvittaessa lääke voidaan vaihtaa toiseen lääkkeeseen. Lääkäri kertoo lääkkeen aloituksen yhteydessä sellaisista oireista, joiden vuoksi pitää olla yhteydessä hoitopaikkaan.

Jos lääkkeen aloituksen jälkeen ilmaantuu ihottumaa, pitää olla heti yhteydessä hoitopaikkaan. Vastaanottokäynnin yhteydessä on tärkeää kertoa kaikista haittavaikutuksista tai haittavaikutusepäilyistä.

Päivitetty 3.11.2022