Siirry sivun sisältöön

Lapsuusiän epilepsian vaikutus aikuisikään

Epilepsia vaikuttaa arkeen merkittävästi vain osalla sitä sairastavista aikuisista. Epilepsia aiheuttaa joitakin rajoituksia ammatinvalintaan erityisesti, jos se on vaikeahoitoinen.

Osa lapsuusiän epilepsioista liittyy tiettyyn aivojen kypsymisvaiheeseen. Näissä epilepsioissa on todennäköistä, että lääkitys voidaan lopettaa jossain vaiheessa ennen aikuisikää. Osassa lapsuusiän epilepsioista taipumus epilepsiakohtauksiin jatkuu aikuisiässä ja lääkitystä jatketaan.

Suuri osa epilepsiaa sairastavista nuorista aikuisista kouluttautuu, tekee työtä ja perustaa perheen kuten muutkin.

Epilepsiaa sairastava voi saada mopokortin tai ajokortin, jos hänellä ei ole ollut kohtauksia. Ajoluvan saa, jos kohtauksia ei ole ollut vähintään vuoteen.

Epilepsiaa sairastava ei voi yleensä saada ammattiajokorttia (R2). Muutoin epilepsia ei pääosin vaikuta ammatinvalintaan. Vaikea epilepsia ja siihen liittyvät oppimisvaikeudet voivat kuitenkin vaikuttaa ammatinvalintaan, opiskelupaikan valintaan ja työkykyyn. Ammatinvalinnasta kannattaa keskustella hyvissä ajoin hoitotiimin kanssa.

Omatoimisuuden tukeminen on tärkeää nuoren itsenäistymisessä. Nuoren oma motivaatio ylittää usein monta elämän asettamaa estettä. Ylisuojeleminen ja puolesta tekeminen eivät edesauta oman polun löytämistä. Yhdessä keskustelemalla ja vaihtoehtoja pohtimalla nuori voi löytää mieluisan uran ja suunnan elämälleen.

Päivitetty 8.2.2023