Siirry sivun sisältöön

Muut keinot lapsen ja nuoren ravitsemuksen turvaamiseen syöpähoitojen aikana

Letkuravitsemus toteutetaan nenämahaletkun tai ravitsemusavanteen kautta. Myös parenteraalista eli suonensisäistä ravitsemusta voidaan tarvittaessa käyttää.

Letkuravitsemus on hyvä vaihtoehto ravinnonsaannin turvaamiseksi, silloin kun lapsi tai nuori ei jaksa tai pysty syömään riittävästi. Vaikka ruokaa annetaan letkun kautta, se ei estä normaalia syömistä ja potilas voi syödä ruokahalunsa mukaisesti. Letkuravitsemusta voidaan käyttää syömisen apuna lyhyt- tai pitkäaikaisesti.

Letkuravintoa annetaan joko ohuella nenän kautta mahalaukkuun viedyllä letkulla (nenä-mahaletku) tai suoraan vatsanpeitteiden läpi mahalaukkuun viedyllä ravitsemusavanteella (PEG). Lapselle ja nuorelle valitaan sopiva letkuravintovalmiste ja suunnitellaan valmisteen annostelu yksilöllisen tarpeen mukaan. Lasten letkuravintovalmisteet sisältävät kaikkia lapsen tarvitsemia ravintoaineita sopivassa suhteessa.

Parenteraalisella ravitsemuksella tarkoitetaan suonensisäistä ravitsemusta. Sitä käytetään joko tavanomaisen syömisen tai letkuravitsemuksen rinnalla täydentämään ravinnonsaantia tai ainoana ravintona. Parenteraalinen ravitsemus on kuitenkin lähes aina tilapäistä. Potilaan omaa syömistä tuetaan hoitojen aikana aina, kun se on mahdollista. Pienetkin syödyt ruokamäärät ovat lapselle ja nuorelle eduksi.

Suoneen voidaan antaa kaikki tarvittavat ravintoaineet. Ravitsemus saadaan annosteltua tasaisesti ympäri vuorokauden. Kun ruokamäärät lisääntyvät, voidaan suonensisäisessä ravitsemuksessa pitää taukoja tai antaa parenteraalista ravitsemusta esimerkiksi öisin.

Päivitetty 26.10.2022