Siirry sivun sisältöön

Lapsen allergian siedätyshoito

Siedätyshoito on vähentää nenä- ja silmäoireita sekä allergialääkityksen tarvetta. Siedätyshoitoa voidaan antaa ihonalaisina pistoksina tai kielen alle annosteltavina tabletteina ja liuoksina.

Siedätyshoito on merkittäviä oireita aiheuttavan IgE-välitteisen allergian syynmukaista hoitoa.

Suomessa pistossiedätystä annetaan koivulle, timoteille, pujolle, pölypunkille, kissalle, koiralle, hevoselle ja pistiäisille. Kielenalussiedätystä puolestaan on saatavilla koivulle, timoteille ja pölypunkille.

Siedätyshoito vähentää allergiaoireita ja oirelääkityksen tarvetta tutkimusten mukaan noin 30–40 %. Sen teho säilyy useita vuosia hoidon jälkeen. Siedätyshoito siitepölyille, eläimille, pistiäisille tai pölypunkille voidaan aloittaa aikaisintaan viiden vuoden iässä.

Ruokasiedätystä voidaan miettiä erityistilanteissa yli 6-vuotiaille ruoka-allergisille potilaille.

Ennen siedätyshoidon aloitusta varmistetaan keuhkojen toimintakokeilla, että lapsella ei ole hoitamatonta astmaa tai että todettu astma on hyvässä hoitotasapainossa. Jotkut perussairaudet tai esimerkiksi säännöllinen beetasalpaaja-lääkitys voivat olla siedätyshoidon este.

Siedätyshoitoa siitepölyille on syytä harkita, kun lapsella on asianmukaisesta allergialääkityksestä huolimat­ta toistuvasti hankalia allergiaoireita ja lapsi on merkittävästi herkistynyt kyseiselle allergeenille. Koivuallergian siedätyshoito auttaa myös lepän aiheuttamiin oireisiin. Oireiden vaikeusasteen arvioinnissa voidaan käyttää apuna oirekyselyä.

Hankalaoireisen eläinallergian ensisijainen hoito on eläinkontaktin välttäminen ja tarvittaessa oirelääkitys joko etukäteen otettuna ennen eläinkontaktia tai oireiden ilmaannuttua. Siedätyshoitoa voidaan harkita, jos potilas saa eläimistä oireita myös välillisesti, esimerkiksi koululuokassa toisen oppilaan vaatteiden välityksellä.

Yleistyneitä oireita aiheuttaneessa pistiäisallergiassa voidaan miettiä pistiäissiedätystä. Pistiäisen aiheuttama laajakaan paikallisrektio (kipu, punoitus ja turvotus pistoskohdassa) ei sen sijaan ole siedätyshoidon indikaatio. Suomessa ylivoimaisesti tavallisin vakavan pistiäisreaktion aiheuttaja on ampiainen. Suomessa voidaan siedättää pistiäisistä ampiaiselle ja mehiläiselle. Pistiäissiedätys kestää 5 vuotta ja se toteutetaan ihonalaisina pistoksina.

Pistossiedätystä annetaan siedätyshoitoon perehtyneissä terveydenhuollon yksiköissä. Ennen jokaista siedätyspistosta otetaan antihistamiini vähintään yksi tunti etukäteen ohjeen mukaan lievittämään mahdollisia pistoksista tulevia sivuvaikutuksia. Potilas ottaa aina myös lääkärin määräämät varalääkkeet mukaan pistoskäynneille. Sairaanhoitaja antaa siedätyspistoksen yleensä olkavarteen. Pistosten jälkeen potilaita seurataan siedätyshoitoa antavassa yksikössä ainakin 30 minuutin ajan.

Aluksi siedätyspistoksia annetaan noin kerran viikossa ja annosta nostetaan tietyn kaavan mukaan kunnes päästään haluttuun ylläpitoannokseen. Nostovaihe ylläpitoannokseen kestää yleensä noin kaksi kuukautta, jonka jälkeen siedätyshoito jatkuu säännöllisesti 4–6 viikon välein terveydenhuollon yksikössä. Pistossiedätys kotieläimille, siitepölyille ja pölypunkille kestää yhteensä kolmen vuoden ajan, mutta pistiäissiedätyksen kesto on viisi vuotta.

Timoteille ja pölypunkille voidaan siedättää kielenalusvalmisteella. Ensimmäinen tabletti otetaan terveydenhuollon yksikössä ja loput annokset otetaan päivittäin kotona kolmen vuoden ajan. Koivuallergian hoitoon on olemassa erityisluvallinen, kausiluonteisesti otettava kielenalusliuos. Se aloitetaan tyypillisesti alkuvuodesta ja sitä käytetään viiden kuukauden jaksoissa yhteensä 2–3 vuoden ajan.

Pistossiedätyshoidossa pistoskohdan punoitus ja paukama ovat tavallisia paikallisreaktioita. Osalle potilaista voi kehittyä hoidon aikana pysyviä, kutisevia paukamia pistopaikkaan. Niiden syntyminen on yhdistetty siedätysuutteiden sisältämään alumiiniin. Voimakkaat allergiset reaktiot ovat harvinaisia, mutta hoitopaikassa on varauduttu niiden hoitoon. Siedätyshoitoon liittyvä vakava allerginen reaktio johtaa yleensä siedätyshoidon lopettamiseen.

Kielenalussiedätyshoito aiheuttaa noin kolmasosalle potilaista suun ja nielun kutinaa, joka siedätyksen edetessä yleensä lievittyy ja tavallisesti loppuu jo parissa viikossa. Maha-suolikanavan sivuvaikutukset ovat myös mahdollisia, mutta varsin harvinaisia. Kielenalussiedätykseen ei ole liitetty voimakkaita allergisia reaktioita.

Pistossiedätyskäynneistä peritään lapsipotilaita yleensä vuosittain kolmen ensimmäisen pistoskerran osalta poliklinikkamaksu.Kielenalustabletit- tai liuos ostetaan itse reseptillä ja niistä saa Kelan peruskorvauksen, joka kerryttää potilaan lääkekattoa. Kielenalussiedätyksen kustannus potilaalle on käytännössä Kelan lääkekaton verran vuosittain.

Päivitetty 28.2.2023