Lapsen motoristen taitojen poikkeavuudet

Poikkeavuudet motorisissa taidoissa näkyvät ongelmina ja pulmina liikunnallisissa toiminnoissa ja liikkeiden ohjauksessa. Taidot kehittyvät harjoittelun kautta. Tarvittaessa lapsi voi saada tukea esimerkiksi toiminta- tai fysioterapiasta.