Ylipainoisen lapsen liikunta

Lapset tarvitsevat kokemuksia liikkumisesta, joka hauskuudellaan ja innostavuudellaan saa heidät liikkumaan uudelleen. Positiiviset kokemukset ja muistijäljet liikkumisesta ovat tärkeitä erityisesti ylipainoiselle lapselle.

​Liikkumisen hyödyistä jutteleminen lapsen kanssa innostaa liikkumaan

 • Liikkuminen kohentaa mielialaa ja vähentää huolen tunteita. Vaikka ennen liikuntaa jokin asia harmittaisi, liikkumisen jälkeen harmitus on hävinnyt tai ainakin vähentynyt.
 • Kunto kohenee liikkuessa. Onko lapsi huomannut jo jaksavansa paremmin kuin aivan alussa? Onko lapsi huomannut taitojensa kohentuneen?
 • Liikunnan myötä kömpelyys vähenee, sillä liikunta parantaa kehonhallintaa.
 • Liikkuminen helpottaa nukahtamista ja parantaa nukkumista.
 • Joukkuepelejä harrastamalla saa uusia ystäviä ja kehittää yhteistyötaitoja.
 • Liikkuminen muokkaa kehoa, ja silloin löytää paremmin kivoja ja sopivia vaatteita.
 • Liikunta lisää myös energiankulutusta, mutta tätä ei ole tarpeen painottaa. Tärkeintä on liikunnan mukanaan tuoma hyvän olon tunne.

Pohdittavaa

 • Miten voimme luoda kaikille perheenjäsenille mahdollisuuden säännölliseen liikkumiseen?
 • Miten voimme olla vanhempina tukena ja esimerkkinä liikunnan aloittamisessa ja sen harrastamisessa?

Vinkkejä sopivan liikuntaharrastuksen etsintään

 1. Miettikää yhdessä lajeja, joita lapsi voisi kokeilla. Monia lajeja pääsee kokeilemaan ilman sitoutumispakkoa. Olkaa tarvittaessa yhteydessä ohjaajaan jo ennalta ja kertokaa esimerkiksi lapsen huolista liikuntaan liittyen tai erityistuen tarpeesta.
 2. Kokeilkaa liikuntamuotoja, joissa ei vertailla tai kilpailla.
 3. Etsikää liikuntaryhmiä, joissa on kannustava ilmapiiri ja hyvä henki.
 4. Olkaa realistisia tavoitteiden asettamisessa, pienet tavoitteet tuovat enemmän onnistumisen tunteita!
 5. Hankkikaa lapselle liikuntavarusteita, joissa on mukava olla ja liikkua.
 6. Tukekaa ja kannustakaa lasta, ”sinä pystyt, sinä opit, kuntosi kasvaa koko ajan”.
 

Kyllä

Päivitetty  10.2.2023