Siirry sivun sisältöön

Lapsilla esiintyviä kohtausoireita

Kohtausoireilla tarkoitetaan yhtäkkisiä ja ohimeneviä poikkeavia oireita, jotka häiritsevät lapsen toimintaa tai vuorovaikutusta.

8 hakutulosta

Kuumekouristus
Kuumekouristuksella tarkoitetaan kohtausta, jossa lapsi jäykistyy ja/tai nykii, joko symmetrisesti tai toispuoleisesti ja joka ilmaantuu korkean kuumeen aikana, yleensä kuumeen nousuvaiheessa...
Nukkumisen aikaiset kohtausoireet
Noin puolella leikki-ikäisistä lapsista esiintyy ajoittaisia kohtauksenomaisia unihäiriöitä. Unihäiriöihin on perinnöllinen riski.
Pyörtyminen
Pyörtyminen tarkoittaa kohtausoiretta, jossa henkilö menettää lyhytkestoisesti tajuntansa ja lysähtää maahan. Pyörtymistä voi esiintyä kouluikäisillä lapsilla.
Refluksista johtuva kohtausoire
Imeväisikäisillä refluksi, eli ruokatorven takaisinvirtaus, voi aiheuttaa kohtauksenomaisia oireita. Refluksioireinen vauva voi vetää itseään kaarelle ja ojentaa päätään.
Tic-oireet
Tic-oireita voi esiintyä leikki-ikäisillä lapsilla. Tic-oireilla tarkoitetaan toistuvia, tarkoituksettomia lihasten liikkeitä, liikesarjoja tai ääntelyä.
Tikahtumiskohtaus eli affektikohtaus
Tikahtumis- eli affektikohtauksia voi esiintyä leikki-ikäisillä lapsilla. Tikahtumiskohtaukseksi sanotaan tilannetta, jossa turhautunut tai itsensä satuttanut lapsi alkaa itkeä.
Unimyoklonia
Unimyokloniaa voi esiintyä vauvaikäisillä. Myoklonia tarkoittaa yhtäkkistä lihaksen tai lihasryhmän supistusta, joka aiheuttaa lyhyen nytkähtämisen joko yksittäisessä raajassa tai koko kehossa.
Unnutus
Unnutuksella tarkoitetaan lapsen itsetyydytystä. Se on normaaliin lapsen kehitykseen kuuluva ilmiö.