Lapsen motoriikan kehityksen tukeminen arjessa

Lapsen motoriset taidot kehittyvät vaiheittain toistojen ja harjoittelun kautta.

Eri-ikäisten lasten motoriikan kehitystä voidaan tukea ottamalla lapsi mukaan arjen toimintoihin. Vauva kehittyy vuorovaikutuksessa läheistensä kanssa. Taidot kehittyvät parhaiten arjen hoito- ja seurustelutilanteissa: vauva ei tarvitse erityistä jumppaa. Seurustelu vauvan kanssa onnistuu alkuun parhaiten sylissä.

Vauvaa kannattaa syntymästä asti totuttaa eri asentoihin sekä sylissä että lattialla, jotta hän oppisi esimerkiksi kannattelemaan päätään ja ryömimään. Vauva oppii taitoja vaiheittain, eikä esimerkiksi kävelyä kannata alkaa harjoitella ennen kuin vauva alkaa itse pyrkiä pystyasentoon tukea vasten.

Juttele vauvan kanssa ja houkuttele häntä katsekontaktiin keskilinjassa eli siten että olette vauvan kanssa kasvotusten: vauva on esimerkiksi selällään vanhemman polvien päällä.

Vauva on selällään vanhemman reisien päällä. Vauvan kasvot ovat kohti vanhemman kasvoja. 

Nosta ja laske vauva kääntäen häntä kyljen kautta. Vauvan päätä ja käsiä tuetaan omilla käsillä. Kyljen kautta nostaminen edistää vauvan motorista kehitystä.

Vauva nostetaan kyljen kautta. 

Kanna vauvaa monipuolisissa asennoissa pään kannattelun ja asennonhallinnan tukemiseksi.

Vauvaa kannetaan sylissä. 

Anna vauvan harjoitella vatsamakuulla olemista päivittäin. Kyynärnojassa tukeutuminen on tärkeää itsenäisen liikkumisen kehittymisen kannalta. Vauva voi esimerkiksi nojata vanhemman jalkoihin, kun vanhempi istuu lattialla jalat suoristettuna.

Vauva nojaa lattialla vanhemman reiteen. 

Leikki-ikäiset ja vanhemmat lapset hyötyvät monipuolisesta arkiliikunnasta ja leikeistä erilaisissa maastoissa, kuten pehmeässä hiekassa, metsässä ja vedessä. Myös kiipeily liikuntatelineissä kehittää lapsen taitoja. Kesäaikaan paljain jaloin liikkuminen pehmeässä maastossa, esimerkiksi hiekkarannalla, tukee tasapainotaitoja ja tuntotietoa.

  • Tue lasta omatoimisuuteen esimerkiksi ruokailussa ja pukeutumisessa.
  • Ota lapsi mukaan arjen askareisiin esimerkiksi ruoanlaittoon, siivoamiseen ja pihatöihin.
  • Ulkoile ja liiku lapsen kanssa monipuolisesti.
  • Pelatkaa yhdessä, ja tarjoa lapselle monipuolista tekemistä, esimerkiksi askartelua ja piirtämistä.

Monet kunnat, yksityiset järjestöt ja urheiluseurat järjestävät lapsille mahdollisuuksia ryhmäliikuntaan.

Joissakin kunnissa järjestetään fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien ohjaamia motoriikkaryhmiä lapsille, joilla on lieviä motoriikan pulmia. Ryhmissä harjoitellaan ikätasoisia taitoja ja kehonhahmotusta. Ryhmistä voi kysyä neuvolasta tai kouluterveydenhuollosta.

motoriikan poikkeavuudet; tukeminen; arki; lapsi; kehitys

Kyllä

Päivitetty  17.8.2023