Siirry sivun sisältöön

Miten auttaa lasta painonhallinnassa?

Lapsen painonhallinta on koko perheen ja erityisesti perheen aikuisten asia.

Ensisijaisina tavoitteina ovat koko perheen ruokatottumusten ja syömistapojen muutokset, fyysisen aktiivisuuden lisääminen, riittävän levon turvaaminen ja lapsen hyvinvointi ja terveys.

Jos omat keinot loppuvat, neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa osataan auttaa. Vaikeimmissa tilanteissa voi apua saada lastentautien poliklinikalta.

Omien voimavarojen ja motivaatiotekijöiden löytämisessä auttaa yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Perheen omat toiveet ja tavoitteet ovat aina hoidon lähtökohtana.

Elintapojen muutosten ansiosta lapsi hoikistuu ja välttyy lisäsairauksilta tai ne helpottuvat. Useimmille lapsille riittää painon pitäminen samana, jolloin lapsi hoikistuu pituuskasvun myötä.

Vaikea-asteisessa lihavuudessa tai lihavuuden liitännäissairauksissa tavoitteena on painon hidas aleneminen: 6–11-vuotialla korkeintaan 0.5 kg kuukaudessa ja 12 vuoden iästä lähtien korkeintaan 1 kg kuukaudessa. Liian tiukat tavoitteet voivat vaikuttaa haitallisesti lapsen kasvuun tai kehitykseen.

Mistä lisäapua?

  • Perheen elämäntapojen muutoksiin saa ensimmäisenä tukea omasta lastenneuvolasta tai kouluterveydenhuollosta.

  • Kasvatuksellisiin haasteisiin on mahdollista saada apua perheneuvolasta.

  • Syömistottumusten muuttamisessa voivat auttaa ravitsemusterapeutit, jotka ovat ruoan ja syömiskäyttäytymisen asiantuntijoita.

  • Liikkumisen lisäämisen keinoja ja sopivaa liikuntalajia voi miettiä yhdessä liikunnan ohjaajien ja fysioterapeuttien kanssa.

  • Lapsi lähetetään erikoissairaanhoidon tutkimuksiin ja hoitoon, mikäli lihavuus on vaikea tai painonnousuun liittyy epäily jostakin perussairaudesta.

Päivitetty 10.2.2023