Diabeteksen oireet lapsella ja nuorella

Diabeteksen oireet voivat tulla lapsella ja nuorella esille yllättäen. Jos oireisiin ei kiinnitetä huomiota, ne voivat johtaa hengenvaaralliseen ketoasidoosiin eli happomyrkytystilaan.

Diabeteksen tyypilliset oireet

 • lisääntynyt jano
 • lisääntynyt virtsaamistarve
 • väsymys
 • huono ruokahalu
 • laihtuminen
 • mahdollisesti yökastelun alkaminen uudelleen.

Oireet saattavat tulla esiin infektion aikana, jolloin lapsi tai nuori voi olla poikkeuksellisen väsynyt. Jos herää epäily, että lapsella ja tai nuorella on diabetes, tulee hänet ohjata viiveettä lasten päivystykseen arvioon.

Vaikka sairastumiseen johtava autoimmuuniprosessi on pitkä, diabeteksen oireet voivat ilmaantua nopeastikin, esimerkiksi muutaman päivän sisällä. Mikäli niitä ei huomioida riittävän ajoissa, kehittyy lapselle tai nuorelle insuliinin puutteen vuoksi happomyrkytystila eli ketoasidoosi.

Ketoasidoosin oireita

 • vatsakipu
 • pahoinvointi
 • päänsärky
 • tiheä hengitys
 • lopulta tajunnantason lasku

Happomyrkytystila on hengenvaarallinen ja vaatii välitöntä hoitoa.

 

Kyllä

Päivitetty  15.2.2023