Siirry sivun sisältöön

Lapsen ja nuoren ravitsemustilan seuranta syöpähoitojen aikana

Ravitsemustilan arviointi on ravitsemushoidon perusta.

Lapsen ja nuoren yleisvoinnin, painon ja pituuden seuranta sekä ongelmatilanteiden ennakointi ja hyvä hoito ovat tärkeitä tekijöitä ravitsemushoidon kannalta.

Kasvukäyrät kertovat painon ja pituuden etenemisestä ja ravitsemustilan muutoksista. Haastattelemalla lasta, nuorta ja vanhempia saadaan käsitystä ruokailusta ja ruokamääristä.

Ruokapäiväkirjan avulla voidaan arvioida tarkemmin energian ja ravintoaineiden saantia.

Syöpää sairastavilla lapsilla ja nuorilla syöminen ja ravitsemustila voivat muuttua hoidon kuluessa. Tämän vuoksi ravitsemustilaa on seurattava säännöllisin välein. Näin havaitaan ajoissa vajaaravitsemuksen riskipotilaat. Kun ravitsemukseen kiinnitetään huomiota jo ennakolta, ehkäistään vajaaravitsemuksen syntymistä. Sen ehkäiseminen on helpompaa kuin sen hoitaminen.

Joissain syöpäsairauksissa on ravitsemusasioihin kiinnitettävä erityistä huomiota, koska rankat hoidot voivat heikentää olennaisesti lapsen ja nuoren ravitsemustilaa.

Päivitetty 26.10.2022