Siirry sivun sisältöön

Vanhempien merkitys vastasyntyneen kivunhoidossa

Vanhempien osallistuminen lääkkeettömään kivunlievitykseen on merkityksellistä, koska samalla vauva kuulee sikiöajalta tuttuja ääniä ja oppii vanhempien tapaa hoitaa häntä.

Vanhempien osallistumisella on todettu olevan kivunhoitoa tehostava vaikutus vauvan tehohoidon aikana.

Aluksi vanhempien voi olla vaikeaa huomata, mitä vauva tarvitsee, mistä hän pitää tai mikä häntä lohduttaa. Olemalla vauvan kanssa ja hoivaamalla häntä vanhemmat oppivat vähitellen huomaamaan ja tuntemaan vastasyntyneen tarpeet ja hänelle sopivat lohdutus- ja kivunlievitysmenetelmät. Hoitohenkilökunta ohjaa vanhempia vauvan viestien tulkitsemisessa. Riittävä tiedonsaanti vauvalle tehtävistä tutkimuksista ja toimenpiteistä, niiden ajankohdasta sekä vanhempien kivunlievitysmahdollisuuksien tunnistaminen edistävät vanhempien osallistumista vastasyntyneen kivun lievittämiseen.

Vanhempien osallistuminen vahvistaa vanhemmuuden tunnetta, johon kuuluu tunne äitinä ja isänä olemisesta juuri tälle vastasyntyneelle. Tällöin vanhemman kokemus siitä, että voi olla mukana auttamassa omaa lastaan, helpottaa myös vauvan vointiin ja tehohoitoon liittyviä tuntemuksia. Lisäksi vanhemman osallistuminen edistää lapsi-vanhempi suhdetta, mikä on tärkeää sopeuduttaessa äidin ja isän rooliin uudessa elämäntilanteessa myös sairaalasta pääsyn jälkeen.

Vanhempien osallistumisen hyödyt vauvan kivunlievityksessä

  • Vauva tunnistaa vanhempien tavan hoitaa häntä.

  • Vauva kuulee sikiöajalta tuttuja ääniä.

  • Auttaa vanhempia tunnistamaan vauvan tarpeet ja viestit.

  • Vahvistaa vanhemmuuden tunnetta.

  • Vahvistaa varhaisen vuorovaikutuksen syntymistä.

  • Parantaa lääkkeettömän kivunhoidon toteutumista.

Lähtökohtaisesti vanhemmat voivat osallistua kaikkeen lääkkeettömään kivunlievitykseen, kun saavat siihen riittävästi ohjausta ja tukea. Vanhemmat voivat tarkkailla, mistä lääkkeettömistä menetelmistä juuri heidän vauvansa pitää.

Vanhempia saattaa ahdistaa ja pelottaa vastasyntyneen kivun kohtaaminen sekä erilaisten toimenpiteiden näkeminen. Tunteista on hyvä keskustella hoitohenkilökunnan kanssa ja pohtia yhdessä niihin ratkaisua. Hoitohenkilökunnalta saatu emotionaalinen tuki edistää usein vanhempien osallistumista vauvansa kivunlievitykseen.

Joskus kuitenkin osallistuminen kaikkien toimenpiteiden kohdalla ei ole mahdollista tai vanhempi kokee, ettei kykene sillä hetkellä osallistumaan vauvansa kivunlievitykseen. Myös tällöin hän on edelleen yhtä arvokas vanhempi omalle lapselleen.

Päivitetty 2.2.2023