Siirry sivun sisältöön

Syöpäsairauksiin liittyvä biopankkitoiminta ja tutkimushankkeet

Biopankkeihin kerätään biologista näyteaineistoa, jota voidaan käyttää myös syövän tutkimuksissa. Syöpäsairauksien tutkimus edistää hoitojen kehittämistä.

Erona tavanomaiseen tutkimusprojektiin on se, että biopankki pyrkii keräämään näytteitä ja tietoja laajasti kaikista potilaista eikä vain tarkkaan määritellystä potilasjoukosta. Biopankit luovuttavat näytteitä ja tietoja kriteerit täyttäville tutkimushankkeille omien sääntöjensä ja biopankkeja koskevan lainsäädännön puitteissa.

Biopankit jakavat näytteitä ja tietoa potilaista vain muodossa, josta potilasta ei voi tunnistaa.

Biopankkitoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää suostumusta vanhemmilta/huoltajilta ja/tai potilaalta potilaan iästä riippuen. Biopankit esitellään hoidon alkuvaiheessa ja suostumusta osallistumiselle tiedustellaan.

Biopankkien lisäksi lasten syöpäsairauksista on jatkuvasti meneillään useita tutkimushankkeita, joiden vuoksi kerätään tutkimuksellisia näytteitä. Tutkimushankkeista tiedotetaan kohderyhmään kuuluville potilaille sekä heidän vanhemmilleen. Tieteellisiin tutkimushankkeisiin osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja edellyttää aina suostumusta potilaalta ja/tai hänen vanhemmiltaan.

Lapsuusiän syöpähoidon tulokset ovat parantuneet merkittävästi viimeksi kuluneiden neljän–viiden vuosikymmenen aikana niin, että nykyisin pahanlaatuisesta sairaudestaan pysyvästi paranee jo yli 85 % potilaista. Tämä suotuisa kehitys on kokonaisuudessaan pohjautunut tavoitehakuiseen tutkimustyöhön sekä laajaan, kansainväliseen yhteistyöhön. Siksi lapsuusiän syöpätauteja hoidetaankin nykyisin kaikissa teollistuneissa maissa lähes yksinomaan osana laajoja, kansainvälisiä hoito- ja tutkimusohjelmia.

Päivitetty 26.10.2022