Siirry sivun sisältöön

Nuoruusiän myoklooninen epilepsia ja poissaolokohtausepilepsia

Nuoruusiän myoklooninen epilepsia ja nuoruusiän poissaolokohtausepilepsia alkavat teini-iässä.

Nuoruusiän myokloonisessa epilepsiassa kohtaustyyppejä ovat yhtäkkiset lihasnykäykset (myokloniat), tajuttomuuskouristuskohtaukset ja poissaolokohtaukset. Kohtaukset esiintyvät tyypillisesti aamulla. Unen puute, kirkas välkkyvä valo ja krapula herkistävät kohtauksille.

Aivojen rakenteet todetaan tutkimuksissa normaaleiksi.

Nuoruusiän myoklooninen epilepsia reagoi hyvin lääkitykseen, mutta lääkkeen käyttöä pitää jatkaa aikuisiässä.

Nuoruusiän poissaolokohtausepilepsian kohtaustyyppejä ovat poissaolokohtaukset ja tajuttomuuskouristuskohtaukset. Unen puute ja syvään tiheään hengittely herkistävät kohtauksille.

Aivojen rakenteet todetaan tutkimuksissa normaaleiksi.

Nuoruusiän poissaolokohtausepilepsia reagoi hyvin lääkitykseen, mutta lääkkeen käyttöä pitää jatkaa aikuisiässä.

Nuoruusiän poissaolokohtausepilepsiaa ei ole aina helppoa erottaa lapsuusiän poissaolokohtausepilepsiasta, sillä nämä epilepsiat kuuluvat samaan epilepsiaryhmään.

Päivitetty 3.11.2022