Polvi

​Kasvuikäisillä esiintyvät erilaiset polvioireet ovat hyvin tavallisia. Tutkimukset ja hoito määräytyvät oirekuvan ja iän perusteella.