Siirry sivun sisältöön

Vastasyntyneen kivun tunnistaminen ja arviointi

Vastasyntyneiden mahdollisuudet ilmaista kipuaan ovat rajalliset ja kivunarviointi perustuu henkilökunnan kykyyn havaita kipua. Myös vanhemmat voivat olla kivunarvioinnissa mukana.

Vastasyntyneet voivat ilmaista kipua monella eri tavalla. Mitä paremmin vastasyntyneen yksilöllinen tapa ilmaista kipua tunnetaan, sitä paremmin kyetään sitä myös lievittämään.

Kipu voi ilmetä vauvan käyttäytymisessä esimerkiksi itkuna, muutoksina vartalon liikkeissä ja kasvojen ilmeissä sekä yleisenä levottomuutena, jolloin uni on usein katkonaista. Vauvan kipu voi ilmetä myös fysiologisina eli elimistön toimintaan liittyvinä muutoksina, kuten muutoksina sydämen sykkeessä, hengityksessä ja happeutumisessa. Jos vauva on hyvin sairas tai syntynyt ennenaikaisesti, häneltä voi puuttua voimavaroja ilmaista kipuaan tavanomaisin keinoin.

Vauvan kivunarvioinnin helpottamiseksi on kehitetty erilaisia kipumittareita, jotka soveltuvat sairaalahoidossa olevien vastasyntyneiden ja keskosten kivunarviointiin. Kipumittarin avulla arvioidaan monipuolisesti lapsen käyttäytymisessä ja fysiologisissa tekijöissä tapahtuvia muutoksia. Kipumittarin käyttö yhdenmukaistaa kivunarviointia ja antaa luotettavaa tietoa kivunhoidon onnistumisesta. Kivun arviointi ja sen hoito ovat hoitohenkilökunnan vastuulla, mutta vanhemmat voivat myös osallistua yhdessä hoitajan kanssa vastasyntyneen kivun arviointiin.

Päivitetty 2.2.2023