Siirry sivun sisältöön

Verisolujen muodostuminen

Verisolut syntyvät sikiökauden jälkeen luuytimessä solunjakautumisen, erilaistumisen ja kypsymisen seurauksena.

Läpi elämän jatkuvaa verisolujen tuotantoa elimistössä kutsutaan hematopoieesiksi. On laskettu, että aikuinen ihminen tuottaa vuoden aikana verisoluja keskimäärin 3–4 kertaa painonsa verran.

Lasten verenkuva ja osittain myös verenkuvan muutosten syyt eroavat aikuisten vastaavista. Kasvu aiheuttaa lapsen verenkuvaan suuria muutoksia kuten myös monet lapsuusiän infektiot. On tärkeää tietää, että afrikkalais-, lähi-itä- ja aasialaistaustaisten lasten ja nuorten normaalissa verenkuvassa on geneettisistä syistä eroja esimerkiksi valkosolujen jakaumassa verrattuna suomalaisiin viitearvoihin.

Ihminen tarvitsee elimistönsä eri tarpeisiin monen tyyppisiä verisoluja. Verisolujen elinikä vaihtelee muutamasta tunnista (neutrofiilit) useisiin vuosiin (lymfosyytit). Solujen tuotanto elimistössä on tarkoin säädeltyä. Häiriöt säätelyssä voivat näkyä yhden tai useamman verisolutyypin poikkeavuutena. Veren eri solutyypeille on omat iän ja sukupuolen mukaiset viitearvot, joissa on hieman vaihtelua laboratorioiden välillä.

Päivitetty 9.6.2022