Siirry sivun sisältöön

Lapsen ruoka-allergia ja sosiaalietuudet

Maitoallerginen lapsi saa erityiskorvikkeesta korvausta kahden vuoden ikään asti, jos maitoallergia on todettu lääkärin valvonnassa. Vaikeaan maito- tai vilja-allergiaan voidaan myöntää vammaistukea.

Maitoallerginen lapsi saa reseptillä määrätystä erityiskorvikkeesta 65 %:n korvauksen enintään kahden vuoden ikään asti. Korvattavuuden saannin edellytyksenä on lääkärin valvonnassa tehty positiivinen maitoaltistus. Etuutta haetaan Kelasta lääkärin tekemällä B-lausunnolla.

Ruoka-allergiaa sairastavat yksi vuotta täyttäneet lapset voivat saada vammaistukea, jos heillä on vaikea maito- tai vilja-allergia. Vaikealle allergiselle reaktiolle on tyypillistä, että oireita tulee usean elinryhmän alueelta, ne ilmaantuvat nopeasti ja ovat voimakkaita. Vaikeassa ruoka-allergiassa potilas tarvitsee yleensä adrenaliiniruiskeen varalääkkeeksi. Lievät tai viiveellä tulevat allergiaoireet eivät oikeuta vammaistukeen.

Tuen myöntäminen edellyttää, että viljan tai maidon välttäminen perustuu luotettavaan taudinmääritykseen. Lisäksi edellytetään, että terveydenhuollon yksikössä tehdyssä altistuskokeessa on todettu, että pienikin vilja- tai maitomäärä aiheuttaa vaikean allergisen reaktion.

Päivitetty 2.10.2017