Diabeteksen hoito lapsen tai nuoren sairastaessa

Jos lapsi tai nuori sairastuu kuume-, tulehdus- tai vatsatautiin, muuttuu insuliinin tarve ja insuliiniannoksia on syytä väliaikaisesti muuttaa.

​Glukoositasoa ja veren ketoaineita seuraamalla voidaan insuliiniannoksia turvallisesti nostaa, ja toipumisvaiheessa puolestaan vähentää. Tarvittaessa insuliinin annosten väliaikaisesta lisäämisestä voi keskustella diabeteshoitajan tai lääkärin kanssa.

Glukoositason seuranta sairauspäivinä:

  • Sairaana glukoositasoa on hyvä seurata tavallista tiheämmin, jopa 1–2 tunnin välein.
  • Jos glukoositaso on selvästi koholla, yli 15 mmol/l, on syytä mitata myös ketoaineet verestä.
  • Huomioi: jos energiansaanti on ollut hyvin vähäistä, voi ketoaineita esiintyä, vaikka glukoositaso olisi normaali tai matala.
 

Kyllä

Päivitetty  16.3.2022