Diabeteksen hoito lapsen tai nuoren sairastaessa

Jos lapsi tai nuori sairastuu kuume-, tulehdus- tai vatsatautiin, muuttuu insuliinin tarve ja insuliiniannoksia on syytä väliaikaisesti muuttaa.

Glukoositasoa ja veren ketoaineita seuraamalla voidaan insuliiniannoksia turvallisesti nostaa, ja toipumisvaiheessa puolestaan vähentää. Tarvittaessa insuliinin annosten väliaikaisesta lisäämisestä voi keskustella diabeteshoitajan tai lääkärin kanssa.

Glukoositason seuranta sairauspäivinä:

  • Sairaana glukoositasoa on hyvä seurata tavallista tiheämmin, jopa 1–2 tunnin välein.
  • Jos glukoositaso on selvästi koholla, yli 15 mmol/l, on syytä mitata myös ketoaineet verestä.
  • Huomioi: jos energiansaanti on ollut hyvin vähäistä, voi ketoaineita esiintyä, vaikka glukoositaso olisi normaali tai matala.
 

Kyllä

Päivitetty  13.10.2021