Siirry sivun sisältöön

Keskosuuteen ja keskoslapsen hoitoon liittyvää sanastoa

Keskosuuteen ja keskosvauvan sairaalahoitoon sekä raskausaikaan ja synnytykseen liittyy paljon erilaista sanastoa ja termejä, joita on avattu sanastohaussa.

Sanastohausta voit helposti selata keskosuuteen ja keskoslapsen hoitoon liittyviä käsitteitä ja termejä, jotka voivat tulla vastaan sairaalassa ja potilasteksteissä.

 • A

  • ACTH-koe

   Stimulaatiokoe, jossa määritetään lisämunuaiskuoren kykyä tuottaa kortisolia. Tehdään esimerkiksi kortisonihoidon päätyttyä.

   Avainsanat: stimulaatiokoe, lisämunuaiskuori, kortisoli, kortisoni

  • AGA (Appropriate for Gestational Age)

   Raskauden kestoon nähden normaalikokoinen lapsi.

   Avainsanat: kasvu, raskauden kesto

  • AIMS-testi

   The Alberta Infant Motor Scale. AIMS-testistöllä voidaan havainnointia käyttämällä arvioida lapsen motorisen kehityksen etenemistä syntymästä itsenäiseen kävelyyn asti.

   Avainsanat: motoriikka

  • Antenataalinen kortikosteroidihoito

   Äidille annettava pistosmuotoinen kortisonihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa. Pienentää keskoskuolleisuutta, vähentää RDS-taudin, IVH:n ja NEC:n riskiä.

   Avainsanat: kortisoni

  • Apnea

   Hengitystauko, johon liittyy oireita (veren happikyllästeisyyden eli saturaation lasku, pulssin lasku, ihon värin muutos tai velttous).

   Avainsanat: hengitystauko

  • Asfyksia

   Sikiön tai vastasyntyneen hapenpuutetila, johon liittyy samanaikainen hiilidioksidin kertyminen.

   Avainsanat: hapenpuute

  • Atelektaasi

   Keuhkon tai sen osan ilmattomuus.

   Avainsanat: keuhko

 • B

  • BPD

   Bronkopulmonaalinen dysplasia eli keskosen krooninen keuhkosairaus.

   Avainsanat: Bronkopulmonaalinen dysplasia, keuhkosairaus

 • C

  • Chylothorax

   Maitiaisnesterinta eli imunesteen kertyminen keuhkopussiin.

   Avainsanat: keuhko, imuneste

 • D

  • Dreeni

   Tilapäinen putki, jonka avulla kaasua tai nestettä poistetaan kehosta. Esimerkiksi pleuradreenillä poistetaan joko ilmaa (pneumothorax) tai nestettä (hydrothorax) keuhkopussista.

   Avainsanat: neste, putki, pleuradreeni

  • Duktus

   Ductus arteriosus eli valtimotiehyt. Sikiöaikainen yhteys aortan ja keuhkovaltimon välillä, jonka tulisi sulkeutua syntymän jälkeen.

   Avainsanat: valtimotiehyt

 • E

  • ELBW

   Extremely low birth weight eli erittäin pieni syntymäpaino, alle 1000 grammaa.

   Avainsanat: paino, syntymäpaino

  • Ennenaikaisuus

   Raskauden kesto alle 37 viikkoa.

   Avainsanat: ennenaikainen, ennenaikaisuus, keskosuus, keskonen, määritelmä

  • Erittäin ennenaikainen

   Raskauden kesto alle 28 viikkoa.

   Avainsanat: ennenaikaisuus, määritelmä, raskauden kesto, erittäin ennenaikainen

 • F

  • Fetofetaalinen transfuusio-oireyhtymä

   Yksisuonikalvoisessa (monokoriaalisessa) kaksos- tai monisikiöraskaudessa mahdollinen verenkiertohäiriö, jossa istukkaan kehittyneiden yhdyssuonten kautta siirtyy verta sikiöiden välillä, jolloin verenluovuttajasikiö kärsii verenpuutteesta ja saaja verenkierron ja sydämen ylirasituksesta.

   Avainsanat: yksisuonikalvoinen, verenkiertohäiriö

 • G

  • GER

   Gastroesofageal reflux eli ruokatorven refluksitauti.

   Avainsanat: refluksi

  • Griffiths

   The Griffiths Mental Development Scales. Validoitu ja strukturoitu testi, jonka avulla arvioidaan lapsen neurologista kehitystä tietyssä kehitysiässä.

   Avainsanat: neurologinen kehitys, kehitysikä

 • H

  • Hengityskonehoito

   Ventilaattorihoito. Hengitysputken eli intubaatioputken kautta keuhkoihin välitetty invasiivinen hengitystuki.

   Avainsanat: ventilaattorihoito, hengitystuki

  • HFV

   High freqvency ventilation (HFO = high frequency oscillatory ventilation) eli korkeataajuushengityskonehoito.

   Avainsanat: korkeataajuushengityskonehoito, hengityskonehoito

  • Hydrokefalus

   Hydrokefalus tarkoittaa hydrokefaliaa eli aivo-selkäydinnestekierron häiriötä, joka aiheuttaa muun muassa aivokammioiden laajenemista ja pään ympäryksen kasvun kiihtymistä. kasvua. Hydrokefaliasta on käytetty myös nimitystä vesipäisyys.

   Avainsanat: aivo-selkäydinnestekierron häiriö

  • Hydrothorax

   Nesteen kertyminen keuhkopussiin.

   Avainsanat: keuhko, neste

  • Hyperbilirubinemia

   Aiheuttaa vastasyntyneen kellastumista. Keskosilla yleensä maksan epäkypsyydestä johtuva punasolujen hajoamistuotteena syntyvän konjugoitumattoman bilirubiinin pitoisuuden nousu veressä aiheuttaa kellastumista. Kellastumista hoidetaan sinivalohoidolla.

   Avainsanat: kellastuminen

  • Hyperglykemia

   Korkea verensokeri

   Avainsanat: verensokeri

  • Hypoglykemia

   Matala verensokeri

   Avainsanat: verensokeri

  • Hyvin ennenaikainen

   Raskauden kesto alle 32 viikkoa.

   Avainsanat: keskosuus, hyvin ennenaikainen, ennenaikaisuus, määritelmä

 • I

  • Intubaatio

   Hengitysputken asettaminen henkitorveen.

   Avainsanat: hengitysputki

  • Iskemia

   Kudoksen hapenpuute eli jokin osa elimistössä ei saa happea riittävästi.

   Avainsanat: hapenpuute

  • IVF

   In vitro fertilization, IVF-hoito eli koeputkihedelmöitys.

   Avainsanat: koeputkihedelmöitys

  • IVH

   Intraventricular hemorage. Keskosen aivokammioverenvuoto. Voi esiintyä vain toisella tai molemmilla puolilla. Luokitellaan vaikeusasteen mukaan neljään luokkaan.

   Avainsanat: aivokammioverenvuoto

 • K

  • Kalenteri-ikä

   Lapsen syntymäpäivästä laskettu ikä, kronologinen ikä.

   Avainsanat: keskosen ikä, iän määrittely

  • Kehitysikä

   Katso sanastohaun kohta "Korjattu ikä".

   Avainsanat: keskosen ikä, iän määrittely, korjattu ikä

  • Keltaisuus

   Katso sanastohaun kohta "Hyperbilirubinemia".

   Avainsanat: Hyperbilirubinemia

  • Keskonen

   Ennenaikaisesti eli ennen raskausviikkoa 37 + 0 syntynyt lapsi.

   Avainsanat: ennenaikainen

  • Keuhkohypoplasia

   Keuhkojen sikiöaikainen vajaakehitys.

   Avainsanat: keskosen keuhko-ongelma

  • Korjattu ikä eli kehitysikä

   Lasketaan lapsen lasketusta ajasta. Näin ollen laskettuna päivänä keskosena syntyneen lapsen korjattu ikä on 0 vuorokautta. Keskosena syntyneen lapsen kasvua ja kehitystä seurataan korjatun iän mukaan 1–2 vuoden ajan.

   Avainsanat: kehitysikä

  • Korkeavirtauskostutin

   Hengitystuki, jossa nenään laitettavien viiksien avulla hengitysteihin johdetaan pienellä ylipaineella kostutettua ilmaa ja tarvittaessa lisähappea.

   Avainsanat: hengitystuki

 • L

  • Laskettu aika

   40 viikkoa ja 0 päivää viimeisten kuukautisten alusta.

   Avainsanat: raskauden kesto, määritelmä

  • LBW

   Low birth weight eli pieni syntymäpaino, vähemmän kuin 2 500 grammaa.

   Avainsanat: syntymäpaino

  • LGA (Large for Gestational Age)

   Raskauden kestoon nähden suurikokoinen lapsi.

   Avainsanat: koko

  • LISA-hoito

   Less invasive surfactant administration eli surfaktantin antaminen ohuella katetrilla keuhkoihin lapsen ollessa ylipainetuessa.

   Avainsanat: surfaktantti, keuhko

  • Lisähappi

   Huoneilman happipitoisuus on 21 prosenttia. Mikäli vastasyntynyt tarvitsee riittävän saturaatiotason saavuttamiseksi enemmän happea, annetaan hänelle lisähappea, jonka happipitoisuus on 22–100 prosenttia.

   Avainsanat: lisähappi, saturaatio

 • M

  • Makrosomia

   Sikiön tai vastasyntyneen poikkeavan suuri koko.

   Avainsanat: koko

 • N

  • Napakatetri

   Napalaskimon tai -valtimon kautta laitettu suoniyhteys neste- ja lääkehoidon toteuttamiseksi.

   Avainsanat: napasuoniyhteys

  • Nasaaliventilaattori

   Ei-invasiivinen eli nenämaskin tai nenäprongien kautta annettu hengitystuki.

   Avainsanat: hengitystuki

  • Nasaaliylipainehoito

   nCPAP (nasal continuous positive airway pressure). Hengitystuki, jossa nenämaskilla tai nenäprongien välityksellä hengitysteihin johdetaan positiivista ylipainetta. Estää apneointia, pitää keuhkoja auki ja vähentää hengitysvastusta.

   Avainsanat: hengitystuki

  • NEC

   Necrotizing enterocolitis eli nekrotisoiva suolitulehdus.

   Avainsanat: nekrotisoiva suolitulehdus

  • NML

   Nenämahaletku eli syöttökatetri. Laitetaan nenän tain suun kautta, kulkee nielusta ruokatorveen ja edelleen mahalaukkuun.

   Avainsanat: Nenämahaletku

  • Nystagmus

   Silmävärve. Nopeasti ja (lähes) tasaisesti toistuva edestakainen nykivä tahaton silmien liike, jossa usein erottuu hidas ja nopea osaliike.

   Avainsanat: Silmävärve

 • P

  • Parenteraalinen nutritio

   Suonensisäinen ravitsemus.

   Avainsanat: ravitsemus

  • PIE-muutokset

   Pulmonary interstitial emphysema eli ilman esiintyminen keuhkon välikudoksessa.

   Avainsanat: keuhko

  • Pleuraneste

   Keuhkopussin nestekertymä. Katso myös sanastohaun kohta "hydrothorax".

   Avainsanat: keuhko

  • Pneumomediastinum

   Keuhkojen välikarsinaan kertyvä ilma.

  • Pneumothorax

   Ilmarinta, joka tarkoittaa ylimääräisen ilman kertymistä keuhkopussiin.

   Avainsanat: ilmarinta

  • Pre-eklampsia

   Raskausmyrkytys.

   Avainsanat: Raskausmyrkytys

 • R

  • RDS

   Respiratory distress syndrome eli vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymä. Esiintyy erityisesti keskosilla. Taustalla keuhkojen surfaktantin vähyys tai toimintahäiriö. Hoitamaton tauti johtaa hapenpuutteeseen ja hengitysvajaukseen. Todetaan ensimmäisen kolmen elinvuorokauden aikana.

   Avainsanat: hengitysvaikeusoireyhtymä, Respiratory distress syndrome

  • ROP

   Retinopathy of prematurity. Keskosen verkkokalvosairaus.

   Avainsanat: verkkokalvosairaus, Retinopathy of prematurity

  • RSV

   Respiratory syncytial virus. Aiheuttaa hengitystietulehduksen, joka erityisesti keskosilla voi johtaa hengitysvaikeuksiin ja hengityskaasujen vaihdon merkittävään häiriintymiseen.

   Avainsanat: virus

 • S

  • Saturaatio

   Veren happisaturaatio eli -kyllästeisyys, mitataan pulssioksimetrillä ja tulos ilmoitetaan prosentteina.

   Avainsanat: happipitoisuus, veri, happi, mittaus, happeutuminen

  • Sepsis

   Verenmyrkytys. Mikrobien aiheuttama vakava yleisinfektio, jossa veriviljely on yleensä positiivinen, jolloin taudinaiheuttaja ja sen herkkyys eri antibiooteille saadaan selville viljelemällä steriilisti otettua verinäytettä elatusnesteessä.

   Avainsanat: yleisinfektio, verenmyrkytys

  • SGA (Small for Gestational Age)

   Raskauden kestoon nähden pienikokoinen lapsi.

   Avainsanat: pienipainoisuus, pieni syntymäpaino, keskosuus, koko

  • Stooma

   Suoliavanne

   Avainsanat: Suoliavanne

  • Surfaktantti

   Keuhkon alveolisolujen erittämä keuhkorakkuloiden sisäpinnan valkuais- ja fosfolipidiseos, joka vähentää nestekalvon pintajännitystä ja auttaa siten keuhkorakkuloita pysymään avoimina.

   Avainsanat: hengitysvaikeuden hoito, keskosuus, keuhkojen toiminta, keuhkorakkulat

  • Syvävenakatetri

   Yleensä ylä- tai alaraajan laskimon kautta laitettu ja keskuslaskimoon ohjattu ohut katetri, jonka kautta toteutetaan neste- ja lääkehoitoa.

   Avainsanat: keskuslaskimokatetri, katetri, nestehoito, lääkehoito

 • T

  • TTTS

   Twin-to-twin transfusion syndrome. Katso sanastohaun kohta"Fetofetaalinen transfuusio-oireyhtymä".

   Avainsanat: Twin-to-twin transfusion syndrome

  • Täysiaikaisuus

   Raskauden kesto 37+ 0 – 42 + 0 viikkoa.

   Avainsanat: raskauden kesto, täysiaikainen vauva, raskausviikot

 • V

  • Viggo

   Suonikanyyli.

   Avainsanat: katetri, kanyyli, nestehoito, lääkehoito

  • VLBW

   Very low birth weight eli hyvin pieni syntymäpaino eli alle 1 500 grammaa.

   Avainsanat: paino

 • Y

  • Yliaikaisuus

   Raskauden kesto yli 42 + 0 viikkoa.

   Avainsanat: yliaikainen vauva, yliaikainen raskaus

Päivitetty 26.1.2023