Siirry sivun sisältöön

Lapsen CP-vamman spastisuuden sähköstimulaatiohoito

Ihon läpi johdettavalla kutinatason sähköstimulaatiolla voidaan hoitaa ja aktivoida lihaksia.

Lihasheikkous on CP-vammaisilla tavallista. Vaikka kyseessä olisi spastinenkin lihas, käyttämätön lihas on aina heikko. Nykytietämyksen mukaan CP-vammaan liittyy oleellisesti myös tunto-ongelmia eli sensorisia ongelmia.

Tyypillisesti CP-vammaisilla lapsilla on tuntoyliherkkyyttä käsissä ja jaloissa sekä myös pään ja kasvojen alueella. Lisäksi heillä voi olla huono proprioseptiikka eli syvä- ja asentotunnon heikkoutta ja tasapainonaistin herkkyyttä, mikä näkyy vaikeutena vaihtaa asentoja.

Sähköstimulaatiota (mA) eli neuromuskulaarista elektrostimulaatiota (NMES) voidaan käyttää sensorisella eli kutinatuntemustasolla tai motorisella eli lihassupistustasolla. Sensorinen sähköstimulaatio vie tietoa kyseisestä raajan lihaksesta tai kehon alueesta vastaaviin aivojen tuntoaivokuoren säätelyalueisiin.

Sähköstimulaatio voidaan toteuttaa kotona vanhempien antamana tai fysio- ja toimintaterapiatilanteissa.

Muun kuntoutuksen rinnalle voidaan seuraavissa tilanteissa harkita sähköstimulaatiohoitoa:

  1. Lapsi ei "löydä" tai tiedosta haluttua eriytynyttä liikettä, esimerkiksi nilkan koukistusliike. Sensorisen tason sähköstimulaatio helpottaa eriytyneen aktiivisen liikkeen löytymistä. Pelokkaan lapsen kohdalla tuntotiedon lisääminen voidaan aloittaa esimerkiksi vibraatio- eli värinähoidolla.

  2. Lapsella on lihasheikkoutta tai lihasheikkouden arvioidaan haittaavan oleellisesti motorista kehittymistä. Sensorisen tason sähköstimulaatio on useimmiten riittävää motorisen oppimisen vauhdittamiseksi. Kun hoito annetaan aktiivisen liikeharjoituksen yhteydessä kotona tai terapiatilanteessa, saadaan motorista oppimista edistettyä.

  3. Spastista lihasta voidaan "rentouttaa" matalataajuisella sähköstimulaatiolla.

  4. Halutaan parantaa kireän lihaksen aineenvaihduntaa ja vähentää venytyskipua. Tällöin käytetään mikrovirtahoitoa (uA). Kireiden lihasten rentoutumisen kautta passiivista liikelaajuutta saadaan lisättyä.

Sähköstimulaatiohoito toteutetaan kotona tiiviinä jaksona 4–5 viikon ajan, viitenä päivänä 30–60 minuuttia päivässä. Hoitoon on hyvä yhdistää aktiiviset harjoitukset, venytykset tai lastahoito.

Päivitetty 8.2.2023