Siirry sivun sisältöön

Keskoslapsen kehityksen erityispiirteet

Pikkukeskosuuteen liittyy kehitysneurologisten ja käyttäytymisen ongelmien riski. Useimmat ongelmista ovat lieviä.

Kehittyneistä alkuvaiheen hoidoista huolimatta pikkukeskosuuteen liittyy edelleen kehitysneurologisten ja käyttäytymisen ongelmien riski johtuen aivojen hermoverkoston ja verisuoniston epäkypsyydestä ja vaurioherkkyydestä. Vaikeat aivoverenvuodot ovat viime vuosina vähentyneet, mutta lievempiä aivokammioiden viereisiä tai aivokammioihin puhkeavia vuotoja tavataan 25–30 %:lla pikkukeskosista.

Kehityksellisten ongelmien riski on sitä suurempi, mitä varhaisemmilla raskausviikoilla lapsi on syntynyt. Pikkukeskosista 5–10 prosentille kehittyy esimerkiksi liikuntavamma ja 25–50 prosentille lievempiä neurologisia, kognitiivisia ja käyttäytymisen ongelmia, jotka voivat aiheuttaa oppimisvaikeuksia kouluiässä.

Pikkukeskosen kohdalla tehohoitovaiheessa ei pystytä ennustamaan ongelmien kehittymistä. Aivojen muovautuvuus vaurion jälkeen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttaa keskeisesti myös lapsen perimä ja kasvuympäristö. Usein kehitysneurologiset ongelmat voidaan todeta vasta usean vuoden kehitysseurannan jälkeen.

Lievät kehitysneurologiset ja käyttäytymisen ongelmat

  • karsastus, silmien taittoviat, näönkäytön ongelmat

  • motoriikan koordinaation ja tasapainon hallinnan vaikeudet

  • hienomotoriikan ja kynätyöskentelyn vaikeudet

  • puheilmaisun viiveinen käynnistyminen, puheentuoton ja suun motoriikan pulmat, myöhemmin kielellistä erityisvaikeutta, koulussa lukivaikeutta

  • näönvaraisen päättelyn ja hahmottamisen erityisvaikeudet, koulussa matematiikan oppimisvaikeutta

  • tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet

  • autismikirjon häiriön käyttäytymispiirteet, sosiaalisten taitojen ongelmat

  • aistisäätelyn pulmat

  • ahdistuneisuus

Vaikeat kehitysneurologiset ongelmat

Vaikeiden kehityksellisten ongelmien esiintyvyys pikkukeskosilla on vähentynyt. Liikuntavammaa tai älyllistä kehitysvammaisuutta todetaan esimerkiksi Helsingissä Uudessa lastensairaalassa 1–3 lapsella vuosittain.

Vaikean aivoverenvuodon tai laskimoinfarktin seurauksena tullut liikuntavamma on tavallisimmin toispuolihalvaus eli hemiplegia. Keskosen valkean aivoaineen vaurioon, periventrikulaariseen leukomalasiaan, voi liittyä alaraajapainotteinen liikuntavamma, diplegia.

Sokeus ja kuulokojetta vaativa kuulovamma ovat pikkukeskosilla harvinaisia.

Päivitetty 5.1.2023