Lapsen mittaaminen

Lapsi mitataan aina neuvolan tai kouluterveydenhuollon seurantakäynnillä sekä ennen lastenlääkärin vastaanottoa.

Pituus ja paino mitataan joka käynnillä, päänympärys aina alle 7-vuotiailla. Tilanteesta riippuen voidaan arvioida myös lapsen mittasuhteita. Tämän osion avulla käyntiin voidaan valmistautua. Sisältö toimii myös oppaana mittaamiseen terveydenhuollon toimijoille.

Haitarin otsikkotaso2
Mittausvälineet

Pituusmittana käytetään joko pöytämallista tai seinään kiinnitettyä mittaa. Pituusmitta-asteikon on oltava 1 millimetrin tarkkuudella.

Painon mittauksessa käytetään digitaalivaakaa. Päänympärys mitataan venymättömällä metallimitalla. Istumakorkeus mitataan tuolin avulla, ja mitta-asteikko alkaa istumatasolta. Sylimitta mitataan venymättömällä metallimitalla.

Mittausvälineet tulee tarkistaa, huoltaa ja kalibroida säännöllisesti.

Pituus

Alle 2-vuotiaat lapset mitataan selinmakuulla. Pituus mitataan päälaesta paljaisiin kantapäihin. Mitattaessa varmistetaan, että vartalo on suorassa ja selkä kiinni alustassa. Pää asetetaan niin, että korva-aukot ja silmien ulkonurkat ovat samassa linjassa pystysuuntaan. Lapsen asennon säilyminen mittauksen ajan varmistetaan siten, että yksi henkilö (yleensä lapsen huoltaja) huolehtii pään asennosta ja toinen henkilö (yleensä terveydenhoitaja) huolehtii alaraajojen asennosta lukien samalla tuloksen millimetrin tarkkuudella.

Yli 2-vuotiaiden lasten pituus mitataan seisten lapsen ollessa paljain jaloin kevyessä alusasussa. Tärkeää on, että lapsi seisoo kantapäät yhdessä, jalat suorina ja olkapäät rentoina. Kantapäät, pohkeet, reidet, hartiat ja takaraivo ovat mitattaessa tukea vasten. Pään oikea asento tarkistetaan: silmien ulkonurkat ja korvakäytävät ovat vaakatasossa. Kolmen mittauksen keskiarvo on pituusmittauksen tulos, viimeinen täysi millimetri luetaan ilman pyöristyksiä.

Paino

Paino mitataan aina digitaalivaa’alla. Alle 2-vuotias mitataan ilman vaatteita vauvojen vaa'alla, leikki-ikäiset punnitaan seisaaltaan pikkuhoususillaan ja kouluikäiset kevyessä alusasussa. Paino kirjataan kilogrammoina: alle 10 kg:n painoisilla 10 g:n tarkkuudella ja yli 10 kg:n painoisilla 100 g:n tarkkuudella.

Päänympärys

Päänympärys mitataan aina venymättömällä metallimitalla alle 7-vuotiaalta lapselta. Mittaus tehdään kulmakarvojen ja korvien yläpuolelta pään ja takaraivon korkeimmalta kohdalta lapsen ollessa pystyasennossa. Mittaus toistetaan tarvittaessa. Mittaustulos kirjataan millimetrin tarkkuudella.

Mittasuhteet

Kehon normaalit mittasuhteet muuttuvat iän mukana. Istumakorkeuden mittaamista varten tarvitaan tasainen tuoli, jonka korkeus on tiedossa. Pään oikea asento on tarkistettava (silmien ulkonurkat ja korvakäytävät ovat vaakatasossa). Mittauksen jälkeen lasketaan istumapituuden osuus prosentteina pituudesta, ja tulosta verrataan taulukkoon, jossa on eri-ikäisten tyttöjen ja poikien istumapituuden normaaliarvot. Sylimitaksi kirjataan sormenpäiden pisin mahdollinen väli. Mittausasento on rinta seinää vasten kädet sivulle ojennettuina.

kasvu; lapsi; mittaustekniikka

Kyllä

Päivitetty  31.1.2023