Siirry sivun sisältöön

Päivähoito ja koulunkäynti lapsen ja nuoren syöpähoitojen aikana

Syöpää sairastavilla lapsilla ja nuorilla on kohonnut infektioriski, mikä rajoittaa päiväkodissa käymistä ja osallistumista tavalliseen luokkaopiskeluun.

Koulunkäynti kuuluu tärkeänä osana lapsen ja nuoren normaaliin elämään. Myös pieni lapsi on ennättänyt solmia tärkeitä suhteita päiväkodissa. Selviytyäkseen kaikista sairauteen ja hoitoon liittyvistä uusista asioista sekä lapsi että nuori tarvitsevat tuekseen jotain tuttua ja turvallista.

Sairastumisen yhteydessä koulunkäynti saa uuden merkityksen, sillä se edustaa konkreettisesti elämän jatkumista. Oman koulun ja omien tuttujen opettajien merkitys on suuri, ja yhteydenpito omaan kouluun on tärkeää.

Kun omaan kouluun ei voi hoitojen takia mennä, lapsen ja nuoren koulunkäynti jatkuu mahdollisuuksien mukaan joko sairaalakoulussa tai sovelletusti etäopiskeluna. Opetus järjestetään yhteistyössä oman koulun kanssa. Jokaisen kohdalla mietitään yksilöllisesti, miten opiskelutavoitteisiin voidaan päästä.

Kouluikäisten lasten kohdalla kuntoutusohjaaja voi käydä sairauden alkuvaiheessa lapsen koulussa. Käynnin luonne on informatiivinen, ja se tapahtuu aina lapsen suostumuksella. Tarkoituksena on antaa opettajille ja luokkatovereille tietoa sairastuneen lapsen tilanteesta. Lisäksi luokkatovereilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella tapahtuneesta. Tieto sairastuneen luokkakaverin tilanteesta auttaa luokkalaisia ymmärtämään esimerkiksi pitkien poissaolojen syytä ja edistää siten sosiaalisten suhteiden säilymistä myös sairastamisen aikana.

Kuntoutusohjaaja voi tavata myös opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa. Kuntoutusohjaaja informoi opettajia oppilaan hoidollisista ja kuntoutuksellista asioista sekä kotikoulun kotona järjestämästä opetuksesta ja sairaalakoulun palveluista.

Lapsen paluu päiväkotiin tai kouluun

Usein lapset aloittavat opiskelun omassa esikoulussaan tai koulussaan jo hoidon aikana, kun hoidon intensiivisin vaihe on ohitse ja vointi mahdollistaa koulutyön. Infektioriskin suhteen turvallinen vaihe kouluun palaamiseen on esimerkiksi akuutin lymfoblastileukemian (ALL) kohdalla ylläpitohoitovaiheen alku.

Esikouluun ja kouluun paluussa huomioidaan lapsen

  • voimavarat

  • fyysinen jaksaminen

  • kohonnut infektioriski

  • liikkumisen rajoitteet

  • ruokailut ja mahdolliset ruokarajoitteet

  • osallistuminen liikuntatunneille

  • kaverisuhteet

  • muut oppimiseen liittyvät seikat.

Päiväkodissa on koulua suurempi infektioriski, joten päiväkotiin palataan hoitojen myöhäisemmässä vaiheessa, usein vasta hoitojen päätyttyä.

Kouluun tai päiväkotiin annetaan ajankohtaista tietoa sairauden ja hoitojen vaikutuksista sekä siitä, miten koulunkäyntiin liittyvät asiat olisi hyvä kulloinkin järjestää.

Kuntoutusohjaaja keskustelee tarvittaessa uudestaan luokkatovereiden kanssa. Keskustelun aiheena ovat kouluun palaavan oppilaan terveydelliset rajoitukset ja haasteet koulussa tai päiväkodissa.

Joskus hoidot vaikuttavat lapsen elämään pitkän aikaa tai jopa pysyvästi. Kuntoutusohjaaja voi osallistua terveydenhuollon asiantuntijana oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmapalaveriin (HOJKS).

Päivitetty 26.10.2022